Windows Azure kom i skarp version i februari och redan i mars meddelade affärssystemsleverantören Mamut att backupverktyget Mamut Online Backup anpassats för Microsofts molntjänst.

Även Medius i Stockholm har kommit långt i sina satsningar på att lägga stödprocesser för affärssystem i molnet. Det gäller exempelvis Mediusflow och modulen för elektronisk fakturahantering.

Medius utvecklingschef Niclas Lilja säger att tekniken har gjort det enklare att köra Mediusflow som en tjänst på externa servrar i stället för lokalt hos kunderna.

– Utmaningen var att prata med ett system som man egentligen aldrig vet var det ligger, säger Niclas Lilja.

Lösningen var att använda tjänsten Azure Service bus.

– Via den kan vi etablera säker kommunikation med kundens nät och komma åt de delar vi behöver i kundens miljö – oavsett var de ligger i världen.

Bland ytterligare fördelar med valet av Azure märks att Medius direkt kunde använda funktioner för att utöka integrationsmotorn Medius Integration Gateway med koppling till Microsofts tjänster.

– Vi kan alltså behålla alla paketerade integrationer som vi har mot affärssystemen i dag och utnyttja dem på samma sätt oavsett om vi kör Mediusflow som en tjänst eller en lokal installation hos kunden.