Företaget drar in grova pengar på traditionella program som installeras hos kunderna och vill självklart fortsätta med det så länge som möjligt.

Samtidigt tvingas man in i molnet eftersom allt pekar på att det är i den miljön de framtida vinsterna finns. Nu ställs Microsofts affärsmodell på ända.

Det finns alltid en risk för en hake med Microsofts molnsatsningar: Vilka traditionella program måste man köpa för att kunna utnyttja molntjänsterna fullt ut?

Konkurrenterna, som Salesforce och Google, har fullt fokus på molnet. Där finns det inga tveksamheter.

Microsofts stora fördel är att företaget har de flesta kunderna – och därmed chansen att leda dem in i molnet.

Microsofts kanske största problem ligger i det som hittills varit företagets stora styrka: dess mäktiga partnernätverk.

Frågan är vad Microsoft, och kunderna, ska med dessa partner till i molnvärlden. Varför ha med en länk i kedjan om den kan rationaliseras bort?

Partnerföretagen riskerar att förvandlas till resurskonsulter i stället för återförsäljare, med minskade intäkter som följd.