Hyperion är det mest välbetalda beslutsstödet att arbeta med. Medellönen ligger på nästan 52 000 kronor i månaden.

Därefter kommer Sas Institute med knappt 48 000 kronor och sedan Cognos, Business Objects och Qlikview.

Siffrorna grundar sig på förra årets it-lönebarometer och då hade Microsofts beslutsstöd i Sharepoint ännu inte hunnit få genomslag på lönebilden.

Bland ”vanliga utvecklare” är lönerna fortfarande något högre inom beslutsstöd än inom affärssystem, men det är på väg att jämnas ut när systemen integreras allt mer, enligt Staffan Movin, analytiker på Exido.

Att beslutsstödsutvecklare generellt tjänar mer har också att göra med att deras insatser är mer av karaktären ”hit-and-run”, påpekar han:

– De går in och gör ett väl avgränsat jobb och är sedan snabbt därifrån. Till skillnad från affärssystemskonsulterna som ofta är inne längre på företag och måste lägga mer tid på utveckling och anpassning.

Det som gör att medellönen för affärssystem ändå är nästan 5 000 kronor högre än för bi, är att de som arbetar som managementkonsulter och projektledare tjänar betydligt mer när det handlar om affärssystem.

– Den som driver stora komplexa införanden tjänar ändå ofta mycket mer än den som tjänar allra mest inom beslutsstöd, säger Staffan Movin.

Fakta

Hyperion (Oracle): 51 811 kronor
Sas Institute: 47 636
Cognos (IBM): 44 677
Business Objects (SAP): 42 679
Qlikview: 42 590

Medellöner, bi mot erp:

Beslutsstöd: 43 362
Affärssystem: 47 963

Källa: IT-lönebarometern 2009