1. (2). Jimmy Nilsson, utvecklare och en av grundarna av Factor10.
Antal år i yrket: 22 år.
Kompetens: C#, Visual Basic, SQL, agil utveckling och domändriven design (ddd). På senare tid beteendedriven utveckling (bdd).
Verksamhetsområde: Verksamhetsnära system, bland annat inom bank-, verkstads- och telekomindustrin.
Andra meriter: Har skrivit böckerna “Applying Domain-Driven Design and Patterns” och “.NET Enterprise Design”. Är Microsoft MVP i arkitektur. Föreläser regelbundet på konferenser som OOPSLA, JAOO, VSLive, Øredev, Developer Summit och Expo-C. Har även arbetat som rådgivare åt Microsoft.

2. (ny). Jonas Bonér, Scalable Solutions.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens: Mest mellanprogram och kompilatorer till en början. På senare år har han arbetat mycket med lösningar för skalbarhet och tillgänglighet.
Verksamhetsområde:
Andra meriter: Ligger bakom ramverket Aspectwerkz och plattformen Akka för att utveckla parallella, skalbara och feltoleranta program i Scala och Java.

3. (ny). Patrik Löwendahl, Chefsarkitekt Microsoftlösningar, Sogeti.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens:
Främst Dotnet och Microsoftprodukter.
Verksamhetsområde: Många olika branscher, till exempel telekom och tillverkningsindustrin, samt jobb för webbyråer och ordersystem.
Andra meriter: Hållit många kurser och seminarier, coachar och bloggar.

4. (1). Ivar Jacobson, driver det egna företaget Ivar Jacobson International.
Antal år i yrket: 43 år.
Kompetens: Assembler. Expert på uml, sdl, Rup och användningsfall.
Verksamhetsområde: Konsult som assisterar företag med mjukvarutveckling i form av förbättrade metoder och processer.
Andra meriter: Högst delaktig i framtagandet av designmetoder och modelleringsspråk som Essential up, sdl, uml och Rup. Tog fram komponentbaserad utveckling åt Ericsson, en viktig beståndsdel i företagets Axe-system (en av Sveriges större exportsuccér). Tog även fram sdl, ett modelleringsspråk i telekombranschen och grunden i Telelogic. Har även skapat Use cases, eller användningsfall på svenska. Har givit ut boken “Aspect-oriented Software Development with Use Cases”.

5. (ny). Joel Abrahamsson, konsult, Valtech.
Antal år i yrket: 3 år.
Kompetens:
arkitektur för webblösningar, Asp Net och Episerver.
Verksamhetsområde: Webblösningar.
Andra meriter: Öppna projekt kring Episerver, föreläser.

6. (6). Ola Bini, systemutvecklare, Thoughtworks.
Antal år i yrket: 10 år.
Kompetens: Jruby, Ruby, Java, testdriven och agil systemutveckling.
Verksamhetsområde: Utveckling och implementering av programmeringsspråk.
Andra meriter: Högst involverad utvecklare bakom ramverk baserade på öppen källkod, bland andra Jruby, Uportal och Jtestr. Har även författat boken “Practical JRuby on Rails”.

7. (4). Rickard Öberg, utvecklare, Jayway.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens: Java, samt ramverk inom Java EE.
Verksamhetsområde: Ramverk.
Andra meriter: Grundade öppen källkodsprojekten Xdoclet samt Webwork, den senare går numera under namnet Struts 2. Utan Rickard Öberg inget Jboss, då han skrev grunderna i denna applikationsserver. Grundare av Senselogic och arkitekt för CMS/portalprodukten SiteVision. Håller på att lansera ramverket Qi4j. Föreläser kring aspektorienterad programmering. Varit talare på Javazone, Javapolis, Jfokus, Øredev, Developer Summit och Expo-C.

8. (3). Johan Bevemyr, systemarkitekt, Tail-f Systems.
Antal år i yrket: 29 år.
Kompetens: C, Erlang, Assembler, Forth, Pascal, Ada, C++, Java, C#, Prolog, LM, Javascript, Perl, Python. Har järnkoll på XP och testdrivna utvecklingsmetoder.
Verksamhetsområde: Mjukvara för nätverksutrustning.
Andra meriter: Involverad i öppen källkodsprojektet Yaws. Har skrivit drivrutiner till grafikkort på Linux. Bidragit med buggfixar till språket Erlang. Har doktorerat i datavetenskap, ett arbete med rubriken “Data-parallel Implementation of Prolog” samt startat framgångsrika företag som Kreditor Europe och Bluetail.

9. (ny). Andreas Sjöström, ansvarig för Sogetis labb för apputveckling i Mumbai i Indien.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Mobil systemarkitektur och utveckling ibland annat Dotnet och Cocoa Touch.
Verksamhetsområde: Alla branscher som konsult.
Andra meriter: Skrivit boken ”Pocket PC Development in the Enterprise” 2001, Årets IT-konsult 2008, medlem i den globala mobiltankesmedjan Mobius, sju gånger Microsoft MVP.

10. (7). Artur Bergman, utvecklingschef, Wikia.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Perl, C, C++, PHP, Python, Ruby och Javascript. Behärskar agila
systemutvecklingsmetoder till fullo.
Verksamhetsområde: Bland annat webbtjänster, databaser, operativsystem, nätverkshantering och sökmotorer.
Andra meriter: En av kärnutvecklarna bakom Perl och skrivit moduler till språket.
Styrelseledamot i Openid Foundation. Skriver för webbplatsen O'Reilly Radar.

11. (ny). Staffan Nöteberg, konsult, Rekursiv.
Antal år i yrket: 18 år.
Kompetens: Java, Ruby, Perl, med flera språk.
Verksamhetsområde: Vad som helst.
Andra meriter: Skrivit böcker, bland annat om den agila metoden The Pomodoro Technique. Föredragshållare i flera länder, bland annat USA.

12. (19). Robert Nyman, gränssnittsarkitekt, Valtech.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens: Html, css och Javascript.
Verksamhetsområde: Webbgränssnitt.
Andra meriter: Internationell talare på många konferenser, bland annat för Mozilla, och arrangör av webbutvecklarmötet Geek Meet. Bloggar och är engagerad i open source-rörelsen och olika projekt.

13. (8). Lennart Eriksson, senior systemarkitekt och grundare av Onroute.
Antal år i yrket: 33 år.
Kompetens: Java, Cobol, Assembler, Visual Basic, C, C++. En klippa på tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Bank-, finans- och försäkringssystem.
Andra meriter: Varit talare på olika konferenser om bland annat soa. Fick Gartners pris “Best practices” redan under 90-talet för en soa-lösning på SEB.

14. (9). Tony Rogvall, entreprenör och programmerare, Cynaps Mobile Network
Antal år i yrket: 32 år.
Kompetens: Erlang, Forth, C++, Lisp, Prolog.
Verksamhetsområde: Bildatorer, tåg-, flygplan- och telekomsystem.
Andra meriter: Varit med och utvecklat språket Erlang. Tagit fram applikationsspråket M1. Är med i ett antal mindre öppen källkodsprojekt som finns representerade på Sourceforge.

15. (ny). Gunnar Heldebro, utvecklingschef, Ericsson Multimedia.
Antal år i yrket: 28 år.
Kompetens: De flesta utvecklardiscipliner, numera fokus på att få utvecklarorganisationer att fungera. Har jobbat med att införa agila principer på Ericsson.
Verksamhetsområde: Mjukvara inom telekom.
Andra meriter: Har hållit föredrag på agila konferenser.

16. (ny). Erik Olofsson, chefsarkitekt, Hansoft.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C++ och lågnivåprogrammering.
Verksamhetsområde: Projektledningsverktyg, hittills flest kunder inom spelbranschen, men även kunder som Rymdbolaget och Boeing.
Andra meriter:

17. (ny). Hans Andersson, utvecklingschef, Hansoft.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C++, grafiska användargränssnitt och agila metoder.
Verksamhetsområde: Projektledningsverktyg, hittills flest kunder inom spelbranschen, men även kunder som Rymdbolaget och Boeing.
Andra meriter:

18. (11). Tess Fernandez, utvecklarsupport, Microsoft.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C#, Asp Dotnet.
Verksamhetsområde: Arbetar med alla former av fel som kan förekomma i C# och ASP Dotnet. Det innebär felsökning av minnesläckage, prestandaproblem, krascher i applikationer etcetera.
Andra meriter: Driver en framgångsrik blogg med över en miljon besökare per månad (blogs.msdn.com/tess). Har varit talare på Developer Summit och Øredev.

19. (12). Henrik Kniberg, processmentor, Crisp
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Java. Mycket duktig på Scrum, XP och testdriven utveckling.
Verksamhetsområde: Affärs- och spelsystem samt media.
Andra meriter: Varit talare på internationella konferenser som Scrum Gathering, Agile 2008 och JAOO. Har vunnit titeln “Bästa talare” på konferenserna JFokus och Eindhoven embedded system. Har skrivit boken “Scrum and XP from the Trenches” och är också involverad i ett öppen källkodsprojekt med en wiki som fungerar som en whiteboard.

20. (13). Ingrid Ottersten, användbarhetsexpert, Inuse.
Antal år i yrket: 28 år.
Kompetens: Cobol, Rup och XP.
Verksamhetsområde: Strategisk design av informationssystem.
Andra meriter: Kallar sig själv metodfetischist och har utvecklat metoden Effektstyrning. Har också skrivit böckerna “Effektstyrning av IT” och “Användbarhet i praktiken”.

21. (15). Niclas Nilsson, mjukvarumentor, Factor10.
Antal år i yrket: 18 år.
Kompetens: Basic, Pascal, C, C++, Java, Ruby, Python, C#, Visual Basic och assembler. Samtliga agila metoder.
Verksamhetsområde: Telematic, det vill säga i gränslandet mellan fordon och telekommunikation.
Andra meriter: Varit delaktig i framtagandet av osgi-specifikationen. Skrivit boken “Delphi på riktigt”. Håller på att skriva en bok om dynamiska språk som ska vara klar i höst.

22. (ny). Erik Wramner, konsult, Oracle.
Antal år i yrket: 21 år.
Kompetens: Java
Verksamhetsområde: Olika branscher, mest finanssystem.
Andra meriter:

23. (ny). Mats Henricson, konsult på Crisp.
Antal år i yrket: 22 år.
Kompetens: Kvalitet i mjukvaruutveckling. Ny teknik (kallar sig teknikscout).
Verksamhetsområde: Generalist.
Andra meriter: Föredraghållare, bland annat på Javaforum och Scalakonferenser.

24. (14). Mattias Hellborg Arthursson, Javakonsult, Jayway.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Java, refactoring, testdriven och agil systemutveckling.
Verksamhetsområde: Spring, generell Javautveckling och backend-programmering.
Andra meriter: Ansvarig för Spring ldap-projektetet tillsammans med Ulrik Sandberg. Fått en del artiklar publicerade, bland på Java.net. Varit talare på konferenser, bland annat Developer Summit, Spring Experience och Spring One.

25. (ny). Anders Janmyr, konsult, Jayway.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Språk som C#, Java, Ruby och Javascript.
Verksamhetsområde: Varierande, mycket webbutveckling de senaste åren.
Andra meriter: Hållit föredrag på konferenser som Öredev och OOPSLA.

26. (10). Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Java och Dotnet. Rup och XP.
Verksamhetsområde: Rådgivande funktion för Sveriges företag och dess arkitekter.
Andra meriter: Ordförande för den svenska delen av den internationella föreningen för it-arkitekter: IASA. Varit med och definierat de roller som en it-arkitekt kan ha, ett arbete som fått ett gott mottagande internationellt. Varit talare på fyrtiotalet konferenser. Föreläst på KTH. Skrivit artiklar och innehar internationella patent inom kryptering.

27. (ny). Christian Forsberg, konsult, Cap Gemini.
Antal år i yrket: 25 år.
Kompetens: Expert på mobil utveckling, främst Microsofts verktyg och produkter, på senare tid även Iphone.
Verksamhetsområde: Har jobbat med uppdrag inom allt från bilindustrin till offentliga förvaltningar.
Andra meriter: Ett av de första mobila projekten åt Toyota, en mobilutvecklingsbok (http://www.amazon.com/Pocket-PC-Development-Enterprise-Solutions/dp/0201750791), många artiklar på Microsofts sajt för utvecklare, MVP nio år i rad, ett antal projekt med öppen källkod på CodePlex, t ex Kissarkitekturen (http://kiss.codeplex.com/) och Mobile Store (http://mobilestore.codeplex.com/).

28. (ny). Michael Lundkvist
, arkitekt, Ericsson (chefsarkitekt för ett mjukvaruprojekt inom telekomutveckling för mobiltelefoninäten, ansvarig för knappt 100 personer).
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Komplexa distribuerade system, flerkärniga telekomsystem och mobil applikationsutveckling.
Verksamhetsområde: Telekom och mobilutveckling.
Andra meriter: Före detta teknikchef på utvecklingsföretaget Goldengekko. Visade upp ett uppkopplad träd i Ericssons monter på Mobile World Congress 2010 och CTIA Wireless 2010.

29. (53). Mattias Karlsson, teknikchef på Appear Networks.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Java. Duktig på agila systemutvecklingsmetoder som Lean och Scrum.
Verksamhetsområde: Bank-, finans- och försäkringssystem.
Andra meriter: Driver Javaforum Stockholm som i sin tur arrangerar utvecklarkonferensen Jfokus. Java Champion.

30. (17). Sten Sundblad, mjukvaruarkitekt, Sundblad och Sundblad.
Antal år i yrket: 42 år.
Kompetens: Visual Basic, C#, SQL. Även duktig på uml och soa.
Verksamhetsområde: Databaser och affärssystem.
Andra meriter: Varit med och drivit ett utbildningsprogram för certifiering av Dotnetarkitekter. Medlem i det tajta Microsoftsällskapet The Region som består av (max) 140 mjukvaruarkitekter världen över. Givit ut boken “Designing for Scalability with Windows DNA”. Varit talare på olika konferenser, bland annat när SQL Server 2005 lanserades.

31. (ny). Tomas Trolltoft, entreprenör.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Java och arkitektur.
Verksamhetsområde: Främst telekomsystem.
Andra meriter: Ansvarig för Göteborgsdelen av Javaforum, flitig föredragshållare, till exempel på Javaforum, Object Computing, Jfokus och Scandinavian Developer Conference.

32. (18). Martin Björklund, systemarkitekt och utvecklare, Tail-f Systems.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: C, Erlang, Python, Lisp, Scheme och C++. Den agila systemutvecklingsmetoden XP.
Verksamhetsområde: Mest protokoll inom datakommunikation och nätverk.
Andra meriter: Har varit med och tagit fram Simple Network Management Protocol, SNMP version 3. Är också delaktig i protokollet Netconf, och specificerat en så kallad Request for Comment, RFC, för detta.

33. (20). Pelle Johansson, affärsområdeschef för systemutveckling och arkitektur, Ontrax.
Antal år i yrket: 27 år.
Kompetens: Alla dialekter av Visual Basic samt C#. Kan även uml, Rup, XP samt Scrum. Mycket duktig på webb. Är en av tre Asp Net MVP i Sverige.
Verksamhetsområde: Karttjänster, webbplatsutveckling och informationssystem.
Andra meriter: Ansvarig för utvecklingsportalen Pellesoft. Har skrivit över 600 artiklar här, samt svarat på över 6000 foruminlägg.

34. (21). Björn Carlson, chefsarkitekt, OMX.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: Lisp, Prolog, C++, C, Java, C#, Perl och Javascript. Rup och testdriven utveckling som det förespråkas inom agila utvecklingsmetoder.
Verksamhetsområde: Värdepapper och aktiehandeln, det vill säga handelssystem.
Andra meriter: Doktorerat inom logikprogrammering vid Uppsala Universitet/SICS.

35. (16). Peter Tallungs, arkitekt, Objectware.
Antal år i yrket: 19 år.
Kompetens: Dotnetplattformen. Expert på modellering, datakvalitet och integration.
Verksamhetsområde: Arbetar med att överbrygga klyftan mellan it och verksamhet. När det gäller system besitter Peter Tallungs mycket kunskap om tjänsteorienterad arkitektur och stora integrationsprojekt.
Andra meriter: Sitter med i arkitektorganisationen IASA styrelse. Har varit talar på olika konferenser, som Øredev och Sundsvall 42. Håller även i workshops, till exempel på ITARC 2008 och Developer Summit. Aktiv i Agile Sweden.

36. (22). Per Björkegren, Företagsarkitekt, it-strateg och affärsutvecklare, Sogeti.
Antal år i yrket: 27 år.
Kompetens: Systemutveckling och systemarkitektur tio år på 80-90-talet, främst mellanstora IBM-datorer. Implementering av affärssystem, tjänsteorienterad arkitektur, enterprisearkitektur, metodutveckling, integration, hantering av masterdata och it governance.
Verksamhetsområde: Skogsindustri, verkstadsindustri och offentlig förvaltning. Mycket erfaren i logistikperspektivet.
Andra meriter: Medförfattare till boken “SOA for Profit”. Bildade och driver Swean, ett nätverk för enterprisearkitektur. Styrelseledamot i Iasa, en organisation för it-arkitekter och it-arkitektur. Delkonferensledare för spåret ”Strategisk IT” på konferensen Sundsvall42. Ligger designmässigt bakom tre st Microsoft Net Awards.

37. (ny). Rasmus Kjellman, teamchef, Dynabyte.
Antal år i yrket: 10 år.
Kompetens: Agil utveckling och affärsutveckling.
Verksamhetsområde: Generalist.
Andra meriter: Föredrag på konferensen Agila Sverige.

38. (ny). Jonas Petersson, teknikchef på utvecklingsföretaget XMS Penvision.
Antal år i yrket: 22.
Kompetens: Unix- och Linuxutveckling, internetprotokoll, PostScript/pdf, Flash/Flex, C/Java och Androidutveckling.
Verksamhetsområde: Digitala pennor och papper, mobilapplikationsutveckling och internetutveckling.
Andra meriter: Vinnare av Swedish Android Developers Contest 2009 och medvinnare av Anotos Golden Pen Award 2009 för mest innovativa lösning.

39. (ny). Carl Loodberg, vd och grundare till Illusion Labs.
Antal år i yrket: 6.
Kompetens: Iphone- och Androidutveckling, datorgrafik.
Verksamhetsområde: Mobil spelutveckling.
Andra meriter:

40. (ny). Emil Eifrém, vd, Neo Technology.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: Databaser.
Verksamhetsområde: Varit med och utvecklat grafdatabasen Neo4j från början, som arkitekt och projektledare.
Andra meriter: Hållit föredrag på bland annat Javaone, NoSQL East, O'Reilly Medias konferens Foo Camp, Öredev, Jfokus och JAOO.

41. (ny). Sebastian de Bachtin, konsult, Dynabyte.
Antal år i yrket: 4 år.
Kompetens: Dotnet och automatiserade tester.
Verksamhetsområde: Generalist.
Andra meriter: Har hållit föredrag på konferensen Agila Sverige.

42. (52). Ulrika Park, kravspecialist och metodexpert, Frontit.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: kravhantering, metoder (främst agila) och teknisk projektledning.
Verksamhetsområde: Ofta webbapplikationer, bland annat inom detaljhandel och utbildningsväsendet.
Andra meriter: Många föredrag och workshoppar, till exempel på Projektforum, samt kurser. Bloggar.

43. (23). Jon Tirsen, systemutvecklare, Google
Antal år i yrket: 14 år
Kompetens: Java, Javascript, Ruby, C, C++, Common Lisp och Dotnet. Har bra erfarenhet av agil systemutveckling.
Verksamhetsområde: Projektstyrningsverktyg, affärssystem, utvecklingsverktyg, ramverk.
Andra meriter: Har bidragit på olika sätt till öppen källkodsprojekt som Spring, Ruby on Rails, PicoContainer, Hibernate, Ibatis, Jruby och Activemessaging. Var med och startade upp Codehaus och är medlem i Apache Software Foundation.

44. (24). Thorbiörn Fritzon, Javaarkitekt, Sun.
Antal år i yrket: 18 år.
Kompetens: Java, Ruby, Python, C, Assembler, Lisp, Forth. Agila utvecklingsmetoder som up, Scrum och XP.
Verksamhetsområde: Distribuerade system och programmeringsspråk.
Andra meriter: Varit talare på Java One, Jfokus och Øredev. Är medförfattare till boken “Advanced J2EE Platform Development”.

45. (25). Dan Bergh Johnsson, programmerare, Omegapoint.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Java. Domändriven design, testdriven och agil systemutveckling, främst XP och Scrum.
Verksamhetsområde: Affärssystem i finanssektorn.
Andra meriter: Varit talare på JFokus, Colorado Software Summit, JavaZone, Øredev och Javapolis.

46. (ny). Andreas Ehn, entreprenör.
Antal år i yrket: 5 år.
Kompetens: Teknik- och produktstrategi, systemarkitektur och rekrytering.
Verksamhetsområde: Webbutveckling.
Andra meriter: Före detta teknikchef på Spotify med ansvar för all teknisk strategi och arkitektur, benämns ofta som en av hjärnorna bakom tjänsten. Bakgrund på Bea Systems i Kalifornien och har tidigare arbetat med Spotifys vd Daniel Ek på sajten Stardoll.

47. (26). Sofia Gilliusson, systemarkitekt, Sweco.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: C# och Visual Basic.
Verksamhetsområde: Kartapplikationer av olika slag, samt verksamhetsspecifika system exempelvis affärssystem.
Andra meriter: Varit talare på olika konferenser med inriktning mot kartor och mjukvaruutveckling. Fått utmärkelse för årets bästa ex-jobb under studier på KTH i Stockholm.

48. (27). Gunnar Hansson, mjukvaruarkitekt, Barclays.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: Perl, C, Objective-C, Java, Javascript, Transact-SQL och Ruby. Duktig på agil och testdriven systemutveckling.
Verksamhetsområde: Bank- och finanssystem.
Andra meriter: Bidragit med kod till Perl via Comprehensive Perl Archive Network, CPAN.

49. (ny). Rikard Thulin, konsult, BT IT.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: Java.
Verksamhetsområde: Generalist.
Andra meriter: Driver Javaforum i Göteborg och styrelsemedlem i Javaforum Sverige. Ska hålla föredrag på Javaone 2010. Har hållit föredrag på till exempel Öredev, Scandinavian Developer Conference, Javaforum och Javafokus.

50. (28). Roger Johansson, gränssnittsspecialist, Netrelations.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: Javascript, xhtml, css, html och tillgänglighet.
Verksamhetsområde: Mycket duktig på grafiska gränssnitt, interaktionsdesign och användbarhet.
Andra meriter: Driver webbutvecklarbloggen 456 Berea Street, som är inriktad på
webbstandarder. Har också skrivit delar av Vervas “Vägledningen 24-timmarswebben”.

51. (29). Håkan Wolgé, mjukvaruingenjör, Qliktech.
Antal år i yrket: 27 år.
Kompetens: C++, Assembler.
Verksamhetsområde: Analysverktyg och beslutsstöd.
Andra meriter: Skaparen av Qlikview, och är därigenom den främste mottagaren av Guldmusen 2007.

52. (ny). Fredrik Normén, konsult, Iptor Konsult.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Arkitektur, kodstruktur, mönster, webbutveckling, Silverlight, Asp Net.
Verksamhetsområde: Generalist.
Andra meriter: Microsoft MVP för Asp Net i 5,5 år. Föreläser på konferenser som Tech Days, Developer Summit och Scandinavian Developer Conference. Skrivit två böcker, bland annat om Asp Net 2.0. Är med i Asp Insider som fungerar som ett bollplank för Microsoft.

53. (30). Daniel Fagerström, systemarkitekt, Lentus.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Java, C++, Lisp, Prolog. Duktig på Scrum och testdriven systemutveckling.
Verksamhetsområde: Omvärldsbevakning och datalager, men också webbaserade system.
Andra meriter: Medlem i Apache Software Foundation. Har bidragit med många manmånaders arbete till ramverket Cocoon 2. Också varit talare på Apachekonferens.

54. (ny). Johan Oskarsson, konsult på eget företag åt Twitter, med ett förflutet på webbtjänsten Last fm.
Antal år i yrket: 5.
Kompetens: Behandla och lagra stora datamängder med Hadoop och lagring av data i realtidssystem med Cassandra.
Verksamhetsområde: Internettjänster.
Andra meriter: Arrangerade det första mötet om nosql för ett år sedan, en konferens i San Francisco. Detta blev startskottet för den snabbt eskalerande nosql-rörelsen.

55. (31). Tobias Fjälling, utvecklare, Dotway
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C# och Visual Basic. Är också duktig på Scrum och RUP.
Verksamhetsområde: Affärssystem.
Andra meriter: Varit talare på Øredev, Developer Summit och Microsoft DevDays.

56. (32). Roger Alsing, systemutvecklare och arkitekt, Precio Systemutveckling.
Antal år i yrket: 24 år.
Kompetens: C# och det mesta som har med Dotnetutveckling att göra. Agila metoder, samt testdriven och domändriven systemutveckling.
Verksamhetsområde: Informationssystem. Driver öppen källkodsprojektet Puzzle med ramverk, mjukvaror och komponenter som Npersist, Naspect och Nfactory.

57. (ny). Niklas Hansson, huvudlärare och spelutvecklare, The Game Assembly.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: 3d-programmering, ai, projektplanering, arkitekturdesign.
Verksamhetsområde: Spelutveckling.
Andra meriter: Talare på Nordic Game Conference förra året. 12 år på spelföretaget Massive Entertainment/Ubisoft Massive som utvecklare, projektledare och arkitekt, jobbade bl.a. med spelen Ground Control och World in Conflict.

58. (33). Jan Mattsson, it-arkitekt, It-huset.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: C++, Java, Lisp och C#. Kan Scrum, XP och andra agila utvecklingsmetoder.
Verksamhetsområde: Finans- och börssystem. Även system för medicinteknik och
fordonsindustrin.
Andra meriter: Deltagit i diskussionspanel på konferensen Future of Test Management. Med i ACM, IASA och Agile Sweden.

59. (34). Niklas Hedin, arkitekt och grundare av Centiro.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: C# och tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Integrationsprojekt mellan olika plattformar. Supply Chain-/logistiksystem.
Andra meriter: Kommer att vara talare på konferensen Logistik och transport/Eurolog i Göteborg i maj. Skrivit en del så kallade whitepaper i olika relevanta ämnen.

60. (35). Ingemar Lundberg, it-arkitekt och hacker, Know IT
Antal år i yrket: 24 år.
Kompetens: C#, C, C++, Forth, Lisp och Postscript. Duktig på Rose, Testdriven utveckling och uml.
Verksamhetsområde: Administrativa system.
Andra meriter: Har byggt ett omfattande arkitekturramverk (komplett med kodgenerering) till Banverket, med start 1998, och som fortfarande används. Har även tagit fram en variant av Rup, en nedbantad version som användes av Banverket. Har bidragit till Jimmy Nilssons bok “Applying Domain-Driven Design and Patterns” (dock inte listad som medförfattare).

61. (36). Sven-Håkan Olsson, it-konsult, DocAccount.
Antal år i yrket: 33 år.
Kompetens: Assembler, Cobol, Pascal, Basic på Digitals Vax-datorer, C++ och Visual Basic Dotnet. Tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Inbäddade system, banksystem, it-stöd till verksamheter och kursledare med inriktning mot bland annat tjänsteorienterad arkitektur hos Dataföreningen.
Andra meriter: Utrett frågor om öppen källkod för kommuner åt föreningen Sambruk. Var med och grundade konsultföretaget Knowit. Utformade interaktionen med bakre skiktet i Skandiabankens system som utvecklades 1994, och som redan då byggde på tjänsteorienterad arkitektur.

62. (37). Michael Evans, chefsarkitekt, Onroute
Antal år i yrket: 43 år.
Kompetens: Cobol, Perl, APL, Assembler, C.
Verksamhetsområde: Distributions och banksystem (Högst ansvarig för ICA-banken och Sveriges första internetbank, SEBs dito).
Andra meriter: Varit inblandad i ett antal användarföreningar under 70- och 80-talet, och hållit en mängd föredrag i samband med detta. Skrivit artikel om införandet av Cobol på SEB, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Communications of the ACM.

63. (38). Åke Persson, systemarkitekt, Mimer SQL.
Antal år i yrket: 38 år.
Kompetens: C och SQL.
Verksamhetsområde: Databaser, kompilatorer och Unicode.
Andra meriter: Medlem i Sql Standard, ett standardiseringsorgan för sql.

64. (39). Tomas Cardell, utvecklare och systemarkitekt, It-huset.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: Visual Basic, C#, Javascript och Progress. Certifierad scrummaster och duktig på Rup.
Verksamhetsområde: Informationssystem.
Andra meriter: Varit talare på NordDev. Har också varit arkitekt för ett projekt som vunnit Swedish NT-Awards.

65. (ny). Björn Eriksen, konsult och systemarkitekt, Connecta.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Microsoftspecialist inom Dotnet, Azure, Sliverlight, Surface, med mera.
Verksamhetsområde: Många olika branscher som konsult.
Andra meriter: Talare på de två senaste Techdayskonferenserna, har hållit flera seminarier om Visual Studio, är framträdande i Sverige inom Surface, bland annat med en blogg, driver arkitektteamet på Connecta, utbildare på Addskills.

66. (40). Stefan Möller, universitetsadjunkt, Stockholms universitet.
Antal år i yrket: 23 år
Kompetens: Pascal, Java och objektorienterad programmering.
Verksamhetsområde: Lärande funktion på institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.
Andra meriter: Fått ta emot Stockholms universitets utmärkelse Pedagogiskt pris 2002.

67. (ny). Erik Lundh, konsult, utbildare och innovatör på det egna företaget Compelcon.
Antal år i yrket: 27 år.
Kompetens: Veteran och strateg inom agila metoder och Lean.
Verksamhetsområde: Produktfokuserad mjukvaruutveckling, bland annat inom telekom.
Andra meriter: Talare på en mängd konferenser och seminarier, till exempel Öredev, OOPSLA, Agile200x, Scan-Agile ,SDC 2010, XP20xx. En av de drivande bakom Spinnätverken i Sverige sedan 1997. General chair för den internationella agilekonferensen XP2012 i Sverige. Har varit inblandad i stora projekt på Ericsson, SAAB och ABB.

68. (ny). Aaron Ardiri, konsult, mobilstrateg på det egna företaget Lamniformes.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Mobilplattformar, mobilapplikationsutveckling och systemarkitektur. Har arbetat med i stort sett varenda operativsystem, från CP/M till Palm OS.
Verksamhetsområde: Mobilutveckling, spelutveckling.
Andra meriter: Tidigare teknikchef på Appear Networks och på Medand International.

69. (41). Johannes Keukelaar, senior systemutvecklare, Cinnober.
Antal år i yrket: 8 år.
Kompetens: Java, C och Perl. Duktig på Scrum och testdriven systemutveckling.
Verksamhetsområde: Börssystem.
Andra meriter: Har disputerat vid KTH i ämnet datalogi. Avhandlingen heter “Topics in Soft Computing”.

70. (42). Sigmund Lundgren, systemarkitekt, S Lundgren Consulting AB.
Antal år i yrket: 10 år.
Kompetens: C++, Lisp, Java, Ruby, Groovy, Jruby. Kan agil utveckling i form av Lean. Är även certifierad Scrummaster och duktig på testdriven utveckling och domändriven design.
Verksamhetsområde: Administrativa system så som löne- och faktureringssystem.
Andra meriter: Aktiv och ytterst behjälplig i samfundet för ramverket Spring.

71. (43). Johan Olofsson, systemutvecklare, Episerver.
Antal år i yrket: 14 år
Kompetens: C# och hela Dotnet. Är duktig på delar av XP som parprogrammering och enhetstester.
Verksamhetsområde: Webbpubliceringssystem.
Andra meriter: Varit talare på olika utvecklarkonferenser, som exempelvis Microsoft DevDays.

72. (44). Joakim Sundén, arkitekt, Avega.
Antal år i yrket: 10 år
Kompetens: C# och domänspecifika språk utvecklare i C#, Visual Basic 6 samt Visual Basic Dotnet. Behärskar RUP och kan Scrum, testdriven utveckling och tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Affärssystem, it-stöd och webb.
Andra meriter: Varit talare på konferensen Developer Summit. Aktiv i Agile Sweden och initiativtagare till användargruppen Alt Dotnet.

73. (45). Maria Ericsson, it-konsult, IBM.
Antal år i yrket: 20 år.
Kompetens: Rup och effektivisering av utvecklingsorganisationer.
Verksamhetsområde: Bank- och försäkringsvärlden.
Andra meriter: Medförfattaren till boken “Object Advantage”. Har skrivit kapitel i boken “An Introduction to Rational Unified Process”.

74. (46). Tommy Olsson, teknisk webbplatsansvarig, Bolagsverket.
Antal år i yrket: 19 år.
Kompetens: Fortran, C++, C, Java, css, Javascript, PHP, html (sedan 1993) och Asp. Duktig på iterativ systemutveckling som Rup, mycket duktig på tillgänglighet.
Verksamhetsområde: Webbaserade informationssystem.
Andra meriter: Varit med och utvecklat Vervas 24-timmarswebben. Har drivit den populära bloggen autisticcuckoo.net om webbstandarder och är medförfattare till boken "The Ultimate CSS Reference". Håller på en ny lärobok om webbutveckling.

75. (47). Andreas Adolfsson, systemutvecklare, Ireflect Software.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C# , Visual Basic Dotnet, Visual Basic 6 och C++ . Duktig på Scrum och Rup.
Verksamhetsområde: Verksamhetssystem
Andra meriter: Medlem i användargruppen Swenug och högst behjälplig som expert och kunskapskälla på olika forum.

76. (ny). Isac Lagerblad, gränssnittutvecklare, konsult, Creuna.
Antal år i yrket: 8 år.
Kompetens: Expert på tillgänglighet och webbstandarder.
Verksamhetsområde: Diverse branscher som konsult, längst tid inom Stockholms stad.
Andra meriter: Ansvarig för gränssnittsprogrammeringen på Stockholm.se, en av Sveriges största webbplatser hög tillgänglighet. Talare på Optimera Stockholm 2010.

77. (48). Christoffer Hedgate, agilist, Blueplanet.
Antal år i yrket: 12 år
Kompetens: Dotnet samt Java, sql och Ruby. Certifierad Scrummaster, men kan också XP och Lean. Duktig på testdriven systemutveckling.
Verksamhetsområde: Logistik- och informationssystem samt sociala nätverk.
Andra meriter: Föredragshållare på konferenser i Sverige och Europa om sql och testdriven systemutveckling. Skapat nätverk runt så väl Dotnetutveckling som agil systemutveckling.

78. (49). Matti Hjelm, system- och metodutvecklare samt en av grundarna av Agero.
Antal år i yrket: 25 år.
Kompetens: C++, C#, Visual Basic och Python. Duktig på Rup och den objektorienterade analys och designmetoden Objectory, Är mycket kunnig inom XP och Scrum och en av de första som propagerade för Scrum och Lean Development i Sverige.
Verksamhetsområde: Inbäddade system och tekniknära programmering.
Andra meriter: En av grundarna bakom Agile Sweden och flitig föredragshållare inom ämnet.

79. (50). Per-Olof Norén, systemarkitekt, Curalia
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: Java, Javascript, C, sql, PHP. Agila systemutvecklingsmetoder som Scrum. Kan också domändriven design och uml.
Verksamhetsområde: Webbaserade system, som exempelvis affärssystem.
Andra meriter: Har bidragit till öppen källkodsprojekten Cocoon och Orb. Hållit föredrag om öppen källkod på NFI.

80. (ny). Harald Klomp, delägare och vd för produktbolaget Imint som gör programvara för flygspaningssystem.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens: Tidskritiska it-system, bildbehandling och avancerad matematik.
Verksamhetsområde: Blåljusmyndigheter och militära kunder.
Andra meriter: Utvecklade den uppmärksammade tjänsten jobbskatteavdrag.se som fritidsprojekt vid sidan av Imint. Vd på Imint, men samtidigt aktiv inom utveckling och utvecklingsledare för företagets avancerade algoritmer.

81. (ny). Richard Johansson, utvecklare på nyhetstjänsteföretaget Mynewsdesk.
Antal år i yrket: 5 år.
Kompetens: Ruby-specialist (Ruby on Rails).
Verksamhetsområde: Webbutveckling.
Andra meriter: Förste anställde utvecklaren på Mynewsdesk.

82. (ny). Robert Folkesson, teknisk evangelist med ansvar för arkitekturfrågor, Microsoft.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Webbutveckling, distribuerade system och integration.
Verksamhetsområde: Många olika branscher som konsult och specialist.
Andra meriter: Aktiv bloggare, talare på diverse Microsoftevenemang som Techdays, talare på konferenser som SDC, Developer Summit, Swenug och ITARC.

83. (ny). Dag König, utvecklarevangelist, Microsoft.
Antal år i yrket: 24 år.
Kompetens: Visual Studio och livscykelhantering för applikationer.
Verksamhetsområde: Sjukvård, bank, finans, med mera.
Andra meriter: Aktiv bloggare, talare på diverse Microsoftevent och andra konferenser som SDC. Har också podcastat i flera år på Microsofts egna radiokanal MSDN Radio.

84. (60). Cecilia Lundgren, systemutvecklare, Ericsson
Antal år i yrket: 22 år.
Kompetens: C, C++.
Verksamhetsområde: Telekomsystem, både gsm och 3g.

85. (51). Joakim Holm, systemutvecklare och coach, Adaptiv.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Mycket kunnig om XP och Scrum, främst tekniska arbetssätt som tdd/bdd. Även agila arbetssätt. Programmerar främst i Java.
Verksamhetsområde: Verksamhetsnära system och webblösningar.
Andra meriter: Administrerar nätverket Agile Sweden. Medgrundare till konferensen Agila Sverige. Bloggar.

86. (58). Charlotta Skogman, systemarkitekt och vd, Jayway
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Java och Objective-C. Även duktig på testdriven utveckling och agil utveckling som Scrum.
Verksamhetsområde: Skräddarsydda webbaserade system som SJs bokningssystem och mobila applikationer.

87. (54). Anna Herting, arkitekt, Agero.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: C#, Visual Basic, sql, Scrum. Duktig på test av mjukvara med hänseende på medicinteknik, så att de täcker FDAs krav.
Verksamhetsområde: System som rör läkemedelsindustrin och medicinteknik.

88. (55). Yvonne Olsson, systemutvecklare, OMX.
Antal år i yrket: 30 år.
Kompetens: C på Unix. Ppm-modeller.
Verksamhetsområde: Börshandelssystem. Bankomatsystem. Back Officesystem.

89. (56). Johan Lindfors,
teknisk evangelistchef, Microsoft
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Dotnetplattformen, C++, Java. Mycket duktig generalist.
Verksamhetsområde: Utbildning med inriktning mot säkerhet, kvalitet och spelutveckling.

90. (57). Dennis Djenfer, it-arkitekt, Kentor
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: Skarp på Java och Rup samt tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Informationssystem för affärsverksamhet.

91. (59). Bo Persson, utvecklare och systemarkitekt, Imano.
Antal år i yrket: 25 år.
Kompetens: C#, C++. Har stor erfarenhet av uml och Rup.
Verksamhetsområde: Applikationsutveckling mot industri, exempelvis meddelandehantering, kartapplikationer och produktionssystem.

92. (61). Susanne Ekström, systemutvecklare, Luftfartsverket Data
Antal år i yrket: 22 år.
Kompetens: SQL, Oracles utvecklingsverktyg, integrationer och är också certifierad it-arkitekt.
Verksamhetsområde: Administrativa och flygoperativa system.

93. (62). Anders Larsson,
systemarkitekt, Modul 1.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: Dotnetplattformen. Duktig på agil systemutveckling som Scrum, samt iterativ systemutveckling med Rup.
Verksamhetsområde: Ledningssystem till försvaret, journalsystem inom vården samt interaktionsprojekt.

94. (63). Rickard Sundin, systemutvecklare, Citerus.
Antal år i yrket: 10 år.
Kompetens: Expert på Java och är certifierad Scrummaster. Är mycket duktig på refactoring.
Verksamhetsområde: Jobbar främst med grafiska användargränssnitt, men har också varit involverad i olika J2EE-projekt som företagsinterna informationssystem.

95. (64). Valle Rönnstedt, lösningsarkitekt, Imano.
Antal år i yrket: 22 år
Kompetens: C# och resten av Dotnetvärlden. Duktig på företagets egen utvecklingsmetod WMUP, vilket är en lättviksvariant av Rup.
Verksamhetsområde: Processnära system, exempelvis inom pappers- och stålindustrin, det vill säga system mellan affärssystemet och produktionslinjen.

96. (65). Dan Byström, systemutvecklare, Visual Design Softscape
Antal år i yrket: 25 år
Kompetens: C#, Visual C++, Visual Basic, Java och Assembler.
Verksamhetsområde: Industrisystem.

97. (66). Ola Lindfeldt, systemarkitekt, Logica.
Antal år i yrket: 12 år.
Kompetens: Dotnetutveckling, sql, xml, xslt, E-faktura (xml/edi) och Ajax. Har bra kunskaper om tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Ekonomisystem, systemintegration och webben 2.0.

98. (67). Karl Skogsberg, datakonsult, Know IT.
Antal år i yrket: 23 år.
Kompetens: Dotnetplattformen, C++, C, Pascal.
Verksamhetsområde: Informationssystem

99. (68). Christer Lindh, system- och verksamhetsarkitekt, Cosaq
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: C++ och Java. Duktig på Rup och uml.
Verksamhetsområde: Diagnossystem för fordonsindustrin samt integrationsprojekt.

100. (69). Jesper Hoffstedt, it-arkitekt, Kentor.
Antal år i yrket: 11 år.
Kompetens: Java och PL/SQL. Har mycket kunskap om Unified Process, agil systemutveckling, exempelvis Scrum och tjänsteorienterad arkitektur.
Verksamhetsområde: Telekombranschen

Fakta

Placeringen på förra listan, för två år sedan, står inom parentes.

Personerna som är med på listan över Sveriges bästa utvecklare och arkitekter har kommit med på olika sätt:

Allra viktigast har läsarnas bidrag varit. Vi bad om nomineringar på CS sajt, i vårt nyhetsbrev för utvecklare, på Twitter och genom direkta mejl till många personer. Vi har även sett till den förra listan och inventerat alla nya utvecklare som CS pratat med de senaste två åren.

Att en utvecklare fått många nomineringar har vägt tungt. Vi har också premierat en prestigelös och pragmatisk hållning och att personen är bra på att uttrycka sig och förklara sake