Vad är det du har gjort?
– Under fyra års tid gjorde jag deltagande observationer på Lunarstorm. Jag koncentrerade mig på några specifika verktyg på sajten – rankningssystemet som gav statuspoäng beroende på vilka aktiviteter användaren gjorde, mikrobloggen Lajv och så studerade jag vad som hände när de bytte ut dagboksfunktionen mot en blogg.

Vad kom du fram till?
– Alla funktioner påverkade användarna på olika sätt. När det gäller statussystemet visade det sig att det fanns medlemmar som tydligt nyttjade funktioner som gav dem statuspoäng. Det ledde i sin tur att de delade med sig av ganska mycket personlig information som de egentligen inte tänkt dela med sig av. Statussystemet är uppbyggt på så vis att man kan bli väldigt utåtriktad och odla ett visst beteende.


Daniel Skog.

Är det här negativt?
– Jag lägger ingen värdering i det, men en del upplevde det som lite besvärande. När de gick in i miljön hade de bestämt sig för att bara delge viss information, men när de varit medlemmar en längre tid hade resultatet blivit ett helt annat, och de hade förts till den punkten omedvetet.

Vad kan man dra för slutsatser av det här?
– Nätgemenskap studeras ofta i ett sammanhang där teknik inte är ett huvudobjekt. Det är nästan tabubelagt att antyda att tekniken skulle påverka vårt beteende. I stället betonas att tekniken ges mening och betydelse utifrån sociala sammanhang. Det stämmer visserligen men i studien är det också tydligt att tekniken har betydelse och att man måste ta in mjukvaruaspekter när man försöker förstå nätgemenskaper och deras sociala processer.

Varför valde du Lunarstorm?
– När jag började forska 2003 var Lunarstom omåttligt populärt, 80 procent av alla gymnasieungdomar var där. Jag tyckte att det var intressant att förstå hur miljön fungerade, vad man gjorde där och varför det kändes meningsfullt.