Missa inte: Sverige 100 bästa utvecklare - hela listan

En salig blandning av kompetensområden efterfrågas. Förutom traditionella stora teknikområden som Dotnet och Java märks även att Cobolprogrammerare och PHP-kunniga är eftertraktade.

Dessutom finns det alltid jobb för utvecklare som har specialkompetens om olika produkter, som Microsofts Sharepoint och Episerver.

Glädjande nog börjar även moderna företeelser som agil utveckling, inte minst metoden Scrum, att dyka upp i platsannonserna.

Att molnutveckling snart kommer att nämnas oftare är ingen vågad gissning. Nästa riktigt stora genombrott kanske kommer för nosql-databaser?

Det ska bli spännande att se om yrkesroller som inte har att göra med programmering efterfrågas mer framöver, till exempel test, kravställning och projektledning. En sak som talar för det är att det ser ut att bli vanligare att outsourca själva programmeringen. Då blir det viktigt att ha kontroll över alla ”kringaktiviteter”.

Det främsta attributet för utvecklare torde vara lång och varierad erfarenhet. En stilla önskan till branschen bara: slarva inte med att ge nyutexaminerade chansen. I ett läge då det är svårt att hitta folk borde det finnas utrymme för att ta ansvar för yrkeskårens fortlevnad, även om man är rädd att det kommer att kosta lite mer.

Annars lär det bli ännu svårare att rekrytera när konjunkturen vänder uppåt igen efter nästa lågkonjunktur.