Missa inte: Sverige 100 bästa utvecklare - hela listan

Ettan på Computer Swedens lista över Sveriges bästa utvecklare och arkitekter är ett välkänt och respekterat namn, inte minst som engagerad föredragshållare.

Jimmy Nilsson som är konsult på Factor10 utmärker sig genom att ligga i framkanten av systemutveckling, men har ändå fötterna på jorden och är praktisk.

Så vem är mer lämpad att berätta om vad som kommer att vara viktigt för utvecklare under de närmaste åren?

– Det är även i fortsättningen viktigt att på djupet blanda in verksamheten vid utveckling och att vi blandar oss i verksamheten. De vet inte att de behövs och tror att de är i vägen. Vi utvecklare har knuffat bort dem, säger Jimmy Nilsson.

Han säger vidare att det oftast är lätt att motivera användare och kunder att delta i projekt och att det får en omedelbar, positiv effekt.

På ett mer tekniskt plan ser Jimmy Nilsson några olika trender.

– Domänspecifika språk kommer även i fortsättningen att vara intressanta.

Men den tekniska trend som intresserar Jimmy Nilsson mest just nu är nosql, alltså alternativa databaser, jämfört med de dominerande relationsdatabaserna.


Alla ska vara med. ”Användarna tror att de är i vägen, vi utvecklare har knuffat bort dem”, säger Jimmy Nilsson.

– Jag tror att de här lösningarna blir accepterade under de närmaste åren. Nu behöver man jobba på att få folk att våga testa.

Han säger vidare att det behövs bättre kategorisering av de olika typerna av alternativa databaser.

I dag samlas en spretig samling av olika produkter och ansatser under nosql-paraplyet, vilket gör det svårare att öka förståelsen för dem.

På ett mer abstrakt plan berättar Jimmy Nilsson att han intresserar sig för ”arkitekturrefactoring”, alltså att på ett smart sätt att förändra den interna strukturen för system utan att påverka systemens funktionalitet.

Han vill också vara med och förän dra den allmänna synen på utveckling.

– Jag tror att man kommer att se annorlunda på programutveckling, att man kommer att inse att det inte är en personalintensiv aktivitet. Det finns fortfarande mycket Taylorism kvar i synen på utveckling.

Fakta

I Brooks lag sammanfattar Fred Brooks som arbetade på IBM den syn på utveckling som Jimmy Nilsson vill förändra: ”Om man sätter in mer personal i ett försenat mjukvaruprojekt tar det ännu längre tid”. Ett alternativt sätt att uttrycka Brooks lag är följande: ”Nio kvinnor kan inte få ett barn på en månad”.

Källa: CS Språkwebb

Placeringen på förra listan, för två år sedan, står inom parentes.

Personerna som är med på listan över Sveriges bästa utvecklare och arkitekter har kommit med på olika sätt:

Allra viktigast har läsarnas bidrag varit. Vi bad om nomineringar på CS sajt, i vårt nyhetsbrev för utvecklare, på Twitter och genom direkta mejl till många personer. Vi har även sett till den förra listan och inventerat alla nya utvecklare som CS pratat med de senaste två åren.

Att en utvecklare fått många nomineringar har vägt tungt. Vi har också premierat en prestigelös och pragmatisk hållning och att personen är bra på att uttrycka sig och förklara saker.