Missa inte: Sverige 100 bästa utvecklare - hela listan

Att vi har tunga experter i Sverige är en tillgång som knappast kan överskattas, detta av två skäl.

För det första och mest uppenbara: utvecklingsprojekt där världsledande experter är inblandade genererar bättre resultat – åtminstone på papperet. Det är en avgörande tillgång för svenska företag eftersom it-stödets kvalitet blir allt viktigare för konkurrenskraften.

För det andra: det är inspirerande för unga utvecklare att arbeta tillsammans med verkliga experter. Med färre världsledande experter skulle återväxten i utvecklarskrået stanna av – och Sverige på sikt få klara sig utan en verklig framtidsbransch.

Under arbetet med listan har det slagit oss hur många och skickliga utvecklare som finns i landet. Det är som tennisundret under 1980-talet.

De bakomliggande skälen är många. Ett är att projektorganisationer i Sverige är plattare och involverar fler kompetenser än i de flesta andra länder. Den odiskutabla ettan i listan, Jimmy Nilsson, framhäver vikten av att ”blanda in verksamheten vid utveckling”.

Det är goda nyheter för alla som köper utvecklingstjänster i Sverige att en tongivande utvecklare resonerar så.

Tyvärr finns det också baksidor med att på svenskt vis sträva efter bred medverkan i projekt. Inte sällan uppstår en förlamande konsensuskultur. De beslut som fattas blir urvattnade, eller i värsta fall fattas besluten inte alls.

Det finns alltså en utmaning i att hantera medverkan på rätt sätt.