Efter stora påtryckningar från europeiska tillsynsmyndigheter meddelade Google igår att företaget kommer att dela med sig av de uppgifter som samlats in från privata trådlösa nätverk under de senaste tre åren.

En talesman för Google uppgav under torsdagen att företaget kommer att lämna över all information till berörda myndigheter inom några dagar. Google har tidigare dragit sig för att ge ut uppgifterna av rädsla för att det kan bryta mot europeiska datalagar.

– Den tyska datainspektionen i Hamburg har vid upprepade tillfällen begärt att få den information som vi samlat in från trådlösa nätverk. Vi vill samarbeta med myndigheterna, men att ge ut känslig information om användarna kan skapa juridiska problem vilka vi vill granska innan vi kan ge ut informationen, meddelade Google i förra veckan.

Google uppges nu ha bekräftat att det inte strider mot några lagar att ge ut informationen till tyska myndigheter. Företaget planerar att ge ut den information som samlats in till myndigheter i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Google vidhåller att företaget samlade på sig informationen av misstag och att man inte hade som avsikt att avlyssna några privata trådlösa nätverk i flera europiska länder, däribland Sverige.

Den svenska Datainspektionen bevakar frågan men har inte tagit något beslut om en eventuell rättslig prövning av Googles aktiviteter i Sverige.

IDG News