Förutom en mängd nya funktioner i html 5 kommer fokus att flyttas från lagring på servrar till lokal lagring i webbläsaren. Enligt Daniel Glazman på W3C ger det en mängd nyheter för den som vill utveckla webbapplikationer.

– Nya formulärelement och lagring utan att vara ansluten till internet är två av de mest spännande nyheterna. Gränssnittet blir enklare och webben blir mer sammanhängande, säger han.

Även Robert Folkesson, arkitekt på Microsoft, tror att html 5 innebär mycket spännande saker för webbutvecklare.

Framför allt tror han att lokal lagring innebär att det går att utveckla mer avancerade applikationer. Något som tidigare har varit svårt att implementera i rent html-baserade applikationer.

– Det blir enklare och billigare att utveckla webbapplikationer och utvecklingen kan ske på ett mer enhetligt sätt med hjälp av standardiserade programmeringsgränssnitt, säger Robert Folkesson.

Isac Lagerblad, gränssnittsutvecklare och konsult på Creuna, tycker att nya programmeringsgränssnitt för lokal lagring, att köra applikationer utan att vara ansluten och websocket, teknik för snabbare tvåvägskommunikation mellan webbläsare och webbserver, är några av de mest spännande nyheterna. Han tror också att den lokala lagringen kommer att förbättra utvecklingen av webbapplikationer.

– Vi får se väldigt många fler webbapplikationer där logiken flyttas ifrån servern till klienten då till exempel offlinesupport och lokal lagring finns tillgängliga.

När den nya standarden blir färdig är däremot oklart. Html 4 kom 1997 och nästa version är fortfarande bara ett utkast.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Tidigare har data som används till olika webbapplikationer lagrats på servrar.

I html 5 finns förbättrade möjligheter till att lagra data lokalt i webbläsaren, något som underlättar för webbutvecklare.