Flera kontrollsystem slogs ut eller aktiverades inte efter explosionen på BPs oljerigg i april. Det visar en intern utredning som företaget gjort och som den amerikanska regeringen offentliggjort, skriver den amerikanska tidningen CIO.

I rapporten står: ”Det fanns flera kontrollmekanismer – både för tillvägagångssätt och utrustning – på plats som skulle ha förhindrat olyckan eller ha hållit nere läckagets omfattning”.

Bland de kontrollmekanismer som inte fungerade nämns det system som kontrollerar oljeflödena. Ett annat system som skulle ha aktiverats för att stoppat oljan från att flöda ut gick inte heller i gång och det berodde troligen på att signalerna inte gick fram på grund av explosionen. Ett annat automatiskt stängningssystem som skulle ha gått i gång i stället, ett "död mans grepp", fungerade inte heller.


Oljeskadade pelikaner på Grand Isle i Louisiana.

Även de verktyg som används för att fjärrstyra utrustningen för räddningsarbetet fungerade dåligt, enligt rapporten.

Samtidigt visar undersökningen att övervakningssystemen vid riggen fungerat och visat på problem med oljeflödet, bland annat 51 minuter före explosionen då det började flöda mer ut ur källan än vad som flödade in i BPs system. Försök gjordes för att åtgärda problemet men de lyckades alltså inte.

BP har i en intervju i Computerworld UK uppgivit att it spelar en avgörande roll i försöken att stoppa flödet i Mexikanska golfen. Bland annat skickas robot-ubåtar ner för att täta läckan och ta reda på oljans sammansättning för att försöka binda den. Företaget skapar också datamodeller och ledningssystem för att se till att resurserna fördelas på bästa sätt

Oljan har läckt ut oavbrutet i Mexikanska golfen i fem veckor. Enligt bedömare läcker 20 000 fat olja ut per dygn, vilket motsvarar 3,18 miljoner liter.