Datatrafiken i de svenska mobilnäten fördubblades förra året. Fantastiska nyheter för operatörerna, som sedan 3g-näten byggdes har kämpat för att öka användningen av mobila datatjänster – och därmed sina intäkter. Eller?

Jo, intäkterna har växt rejält, men mobiltrafiken ökar ännu mer. Och det finns en stark prispress, särskilt på marknader som den svenska som har många konkurrerande operatörer.

– Det är inte självklart att det är en lönsam affär i längden, säger Bengt Nordström, vd på telekomkonsultbolaget Northstream.

En sammanställning som CS gjort utifrån PTS färska marknadsstatistik visar att operatörernas intäkter per överförd terabyte data sjunkit stadigt sedan 2007 när mobilt bredband slog igenom.

För den största operatören, Teliasonera, har intäk-ten per terabyte gått från nästan en miljon kronor 2007 till under 200 000 kronor 2009. En spelare som Tre, som ändå låg långt under övriga redan 2007, har sett sina intäkter per terabyte mer än halveras.

Även om det fortfarande finns marginaler i mobilnäten tycker nu allt fler operatörer att något måste göras.

Den första, och ständigt pågående, åtgärden är att förstärka och modernisera näten så att de klarar mer trafik.

Utrustning är billigt i dag tack vare konkurrensen bland telekomleverantörerna. Samtidigt är frekvenserna begränsade och operatörerna vill inte lägga hur mycket pengar som helst på fler basstationer.

Det är heller inte så att alla svenskar börjat tanka hem musik och strömma film mobilt som galningar. Största delen av trafiken står en liten grupp användare för. Enligt PTS siffror förbrukar 9 procent av användarna 88 procent av trafiken. Det är mot dem som stöten sätts in.

– Fler och fler operatörer runt om i världen inför olika metoder för att få bukt med sådant beteende, säger Bengt Nordström.


Datatrafiken ökar, men priserna är låga. Då sjunker operatörernas intäkter per förmedlad terabyte data snabbt. "Marknader med två tre aktörer har rimliga prisnivåer, men med många aktörer, som i Sverige, blir prispressen hård, säger Bengt Nordström på Northstream.

Metoderna heter datatak och differentierade erbjudanden. Tak på mobildata har alla svenska operatörer redan infört, utom Telenor, och Teliasonera flaggar för att framtidens prismodell bygger på en grundplåt med data samt extratjänster kunden får betala för.

– Vi måste våga ta betalt av kunderna för vad de använder, sa Teliasoneras mobilchef Håkan Dahlström vid en konferens i London nyligen.

Ingen sticker under stol med att det är flatrate, fri trafik till en fast kostnad, som driver marknaden. Men det råder delade meningar i branschen om huruvida det är hållbart.

Det är värt att notera att Telenor, den enda operatör som ännu inte har något datatak, är den operatör vars intäkter per terabyte minskat mest.

– Jag tror att över tiden kommer de flesta operatörer att ha infört någon form av begränsningar. Men rent praktiskt tror jag inte att det påverkar särskilt många, säger Bengt Nordström.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

2009 överfördes 27 800 terabyte data i de svenska mobilnäten, att jämföra med 13 700 terabyte året före.

Antalet abonnemang för mobilt bredband ökade med 50 procent till 1,3 miljoner.

Operatörernas totala intäkter för mobilt bredband uppgick 2009 till 2,5 miljarder kronor, en ökning med 47 procent på ett år.