PTS har länge varnat för att ip-adresserna i dagens adresseringsstandard, ipv4 tar slut under 2011 eller 2012. Därför uppmanas företag och myndigheter att börja använda ipv6 så snart som möjligt.

Nu lever PTS som man lär – ipv6 används på pts.se.

– Förr eller senare måste alla införa ipv6. Genom att börja i tid kan arbetet göras planerat och kontrollerat, när it-avdelningens ordinarie uppgifter så tillåter, säger Anders Rafting, expert på PTS nätsäkerhetavdelning, i ett uttalande.

PTS sticker inte under stol med att det innebär en hel del arbete att göra anpassningen till den nya adresseringsstandarden, men lovar att bidra med utbildningsinsatser. Först ut är ett seminarium för offentlig sektor som anordnas tillsammans med Punkt SE den 16 juni.

Dessutom har tekniker och it-chefer i ett stort antal kommuner fått utbildning i hur ipv6 ska införas.

EUs mål har varit att minst 25 procent av användarna i Europa ska kunna ansluta sig till internet via ipv6 i år, något som PTS dock inte tror går att realisera förrän under nästa år.

Fakta

  • Det nuvarande protokollet, ipv4, har 32 bitars adresslängd, vilket ger möjlighet till 4,2 miljarder ip-adresser. De börjar ta slut.
  • Efterföljaren ipv6 har 128 bitars adresslängd, vilket utökar antalet möjliga adresser 340,3 sextiljoner, alltså 3,4 gånger 10 upphöjt till 38 adresser.