Google meddelar i ett uttalande att företaget inte gjort något olagligt när man samlade in uppgifter från privatanvändares trådlösa nätverk. I ett brev till den amerikanska handelskammaren uppger Google att avlyssningen berodde på ett misstag och kan uppfattas som oetisk, men företaget anser sig inte ha brutit mot några lagar.

– Vi vill betona att vara laglydig och att göra saker korrekt är två olika saker. Att samla in privat information var ett misstag från vår sida och vi är mycket ledsna över det inträffade, skriver Google i brevet till den amerikanska handelskammaren.

Google uppger att företaget har slutat att samla in information om privata trådlösa nätverk. Efter påtryckningar har företaget även raderat information som samlats in i Irland, Danmark och Österrike.

Google är för närvarande under utredning i USA, Australien, Tyskland, Spanien, Nya Zeeland och Italien.

IDG News