När du kommer till framtiden har Google redan varit där.

Åtminstone via ombud. Recorded Future, startat av två svenska uppfinnare och företagare, har fått riskkapital från Google Ventures – och det är allt vi får veta. Grundarna, Christopher Ahlberg och Staffan Truvé, vägrar att säga mer än att företaget finns.

Webbplatsen är uppe, och ger en försmak av hur framtiden förutsägs med hjälp av sökmotorer.

Hur det fungerar kan vi bara gissa.

Uppenbarligen söker Recorded Future igenom webbsidor efter uppgifter som är knutna till datum i framtiden. De bearbetas på hemlighetsfulla sätt och presenteras som kurvor och diagram. Det som skiljer det hela från en spåkula är att Recorded Future redovisar sina källor.

Visar kurvan att aktiekursen för Acme kommer att gå upp i oktober så kan man klicka på en länk och läsa vad förutsägelsen grundar sig på.

Företaget har två versioner av tjänsten. En är gratis och ger användaren uppdateringar via e-post inom ett visst område, till exempel finansmarknaden eller kända personer. För att få tillgång till egna sökningar måste man dock betala för tjänsten.

Gränssnittet visas upp i en film på Youtube. Där demonstrerar Recorded Future bland annat hur mjukvaran förutser tillväxten för företag i Indien. Dessutom utförs en framtidssökning om produkter som Google ska släppa. Filmen publicerades tidigare i juni, alltså efter att det stod klart att just Google investerar i bolaget.


Christopher Ahlberg och Staffan Truvé är veteraner. Christopher Ahlberg startade företaget Spotfire på 1990-talet, tog med sig det när han flyttade till Boston och sålde det till Tibco 2007 för 1,3 miljarder kronor. Spotfire är ett verktyg för visualisering av datamängder. Det har på senare år kommit i skymundan, åtminstone publicitetsmässigt, för Hans Rosling och hans Gapminder, händelsevis inköpt av Google för ett par år sedan. Christopher Ahlberg ser Gapminder som en efterapare.

Staffan Truvé har bland annat varit chef för forskningsinstituten Sics och Interactive Institute, men slutade i fjol och blev i stället styrelseordförande. Tydligen hade han andra planer också.