– Egentligen är jag inte så förvånad. De som har svarat på enkäten är 13–24 år och ju äldre de svarande är desto mer känner de till vad offentlig sektor är, säger Johan Hornhammar, vd på Offentliga jobb som gjorde undersökningen tillsammans med Lunarstorm i februari.

Det var 44 procent som uppgav att de inte visste vad offentlig sektor är och vilka jobb som finns där.

En del visste att yrken som sjuksköterska och polis ingår där men inte så mycket mer.

– Vissa har blandat ihop det med offentlighetens ljus och trodde att Britney Spears och Gudrun Schyman arbetar i offentlig sektor. Det är skrämmande, säger Johan Hornhammar.

Drygt hälften av de nästan 113 000 ungdomar som svarade visste vad offentlig sektor är men bara 38 procent kunde tänka sig att arbeta där. 19 procent ville inte arbeta i offentlig sektor.

Fler killar vet
Undersökningen visar att killar har större kunskap om vad offentlig sektor är och kan också i större utsträckning tänka sig att arbeta där.

Enligt Johan Hornhammar kan arbete i offentlig sektor bli en språngbräda i karriären för en IT-tekniker.

– En nyutbildad IT-tekniker som går in på ett jobb i ett statligt verk har stor chans att gå in på en högre befattning än i det privata eftersom konkurrensen inte är lika stor. Om de efter några år går till näringslivet kommer de förmodligen in högre i organisationen än de skulle gjort om de hade varit där från början, säger han.

Fakta

Offentliga jobb ägs av Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Uppdraget är att underlätta rekryteringen till kommuner och landsting.