Domen handlar om Retriever, en söktjänst som ger tillgång till tidningsartiklar. Databasen bygger dels på tryckt material och material på tidningarnas webbplatser. I de fall artiklarna finns på webben erbjuder tjänsten en länk dit.

Olovligt tillgängliggörande, hävdade Journalistförbundet och vände sig till rätten för att journalisterna skulle få ersättning. Målet handlade om fyra reportrars texter.

Nu säger alltså tingsrätten nej till samtliga krav. En vanlig webblänk innebär inte att artikeln publiceras på söktjänstens sida.

”Det har klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Länkarna har därmed inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna”, skriver tingsrätten i domen.

Retriever argumenterade för att söktjänsten i princip inte skiljer sig från en avancerad sökning på Google. Även där erbjuds bara listor med länkar och det framgår tydligt för besökaren att han eller hon lämnar söksidan och förflyttas till tidningens egen sajt.

”Länkar är själva grundidén med World Wide Web och utgör i princip hänvisningar till andra dokument på samma eller en annan dator eller till andra delar av samma dokument”, argumenterar Retriever.