Seoul är en megastad, en av världens största. I Sydkoreas snabba ekonomiska tillväxt är den it- och elektronikrelaterade industrin en av hörnpelarna. Det finns en utbredd entusiasm och förväntan att it ska bidra till ökad livskvalitet. Kombinera dessa ingredienser och du har “u-city”, det koreanska konceptet för en smart grön stad där du vill bo.

Varför u? I koreansk och japansk it finns många u-termer, exempelvis u-home, u-tourism, u-learning. U kommer av “ubiquitous”, men tänk u som i uppkopplad mot internet och även u som utopisk och framtidsinriktad.

Konceptet u-city förvaltas av Korea Ubiquitous City Association. Jun-cheol Kwon och hans medarbetare beskriver aktuella trender och planerar ett internationellt U-City World Forum för samarbete med städer i andra länder.

– Tidigare låg tonvikten på infrastruktur för it. Sedan president Lee tillträdde har grön tillväxt fått mycket starkare fokus. Vi ser u-city som den smarta ekologiska staden. It finns överallt, men blir en bakgrundsfaktor. Det innebär inte att it är mindre viktigt, bara att it är en självklar del i stadsplaneringen, säger Jun-cheol Kwon.

Alla stora koreanska städer vill vara “u-city”. Seoul kallar sig även U-Seoul. Sungman Suh på Seoul Metropolitan Government berättar att många u-projekt pågår. Bland exemplen finns en mobiltjänst med realtidsinformation om Seouls myriader busslinjer. Motsvarande för tunnelbanan finns sedan tidigare. På grund av ett antal uppmärksammade kidnappningar finns ett system med vilket föräldrar kan underrättas om sitt barns position via Internet eller sms. Bilägare i Seoul kan anmäla sig för att avstå från bilkörning en dag i veckan. Moroten är lägre skatt och försäkring. Bilen förses med en rfid-etikett så att efterlevnaden kan övervakas.

Det mest spektakulära u-cityprojektet är ändå Incheon Free Economic Zone, Ifez. Kärnan är it-staden Songdo. James S. Kim på Ifez Authority berättar att projektet inleddes 1998. Visionen är en stad som är hållbar ur miljösynpunkt och där bostäder, service, företag och akademisk forskning samsas.

– Utländska företag som vill investera här kan räkna med bra villkor. I Songdo finns avancerade laboratorier för bland annat rfid där företag kan hyra tid för att testa sina produkter. Utom it har även logistikföretag etablerat sig här på grund av närheten till flyg- och sjötransporter, säger James S. Kim.

Fakta

Songdo byggs på mark som utvunnits ur havet. Staden planeras för 250 000 invånare år 2020. Just nu bor 30 000 personer där. En bro som är betydligt större än Öresundsbron blev färdig förra året och förbinder Songdo med Seouls största flygplats. Ett iögonfallande landmärke är även North East Asia Trade Tower, Sydkoreas högsta byggnad.