Statens Musiksamlingar, Smus, genomför nu en rad förändringar i it-miljön där man virtualiserar servrarna och byter ett antal traditionella arbetsstationer mot tunna klienter. It-chefen Peter Söderbäck berättar att det handlar om ett treårigt projekt i vilket övergången till produkter som bygger på öppen källkod ska genomföras stegvis. Men alla användare kommer att gå över till Openoffice redan under hösten.

– På sikt tror jag att vi kanske sparar 75 000 till 100 000 kronor per år vilket är rätt mycket för en liten kulturmyndighet, säger Peter Söderbäck.

Besparingarna förklaras med att man kan sänka elförbrukningen i serverrummet samt få längre livstid på datorer som kan användas som tunna klienter.

– I stället för en livslängd på tre fyra år för vanliga arbetsstationer ser vi en livslängd på åtminstone fem sex år för tunna klienter.

Den tekniska lösning som man valt är tunna klienter som bygger på svenska Cendios teknik Thinlinc medan Redbridge bidrar med produkter för att virtualisera ett tiotal servrar.

– Användaren kan logga in på vilken dator som helst i nätverket och även installera en Thinlincklient på sin bärbara dator eller hemma. Det innebär att man får tillgång till sitt eget skrivbord och därmed full åtkomst till vårt nätverk och alla applikationer från valfri plats, säger Peter Söderbäck.

Bland övriga fördelar som han framhåller är att man får centraliserad administration av program och lättare kan göra daglig säkerhetskopior.

– Dessutom slipper vi kostnaden med att uppgradera till Windows 7 och nya Officepaket.

Fakta

Myndigheten bildades 1981 och bestod av Musikmuseet, Musikaliska akademiens bibliotek och Svenskt musikhistoriskt arkiv.

I uppgifterna ingår att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande teaterns, dansens, och musikens kulturarv. Bland de projekt som pågår nu är utvecklingen av ett digitalt arkiv, något som expanderar med en TB per år.