2005 sjösatte Försvarsmakten sin interna kommunikationsplattform, byggd på IBM-produkterna Lotus Notes och Domino. Plattformen består av e-post, intranät och applikationer för omkring 20 000 användare.

Nu kan CS avslöja att Lotus Notes historia i försvaret är all.

Försvarsmakten har fattat beslut om att kasta ut Notes och Domino och migrera hela plattformen till Exchange och Sharepoint.
Därmed sällar sig Försvarsmakten till skaran av tunga myndigheter – Skatteverket och Regeringskansliet – som står i färd med att flytta från IBM till Microsoft.

Försvarsmaktens skäl, som står att läsa i ett inriktningsbeslut CS tagit del av, är flera. En övergång ska enligt en intern utredning betyda stora kostnadsbesparingar. Ett annat tungt skäl är att Lotus Notes-lösningen inte stödjer den säkerhetsklassning som ska införas i försvarets SAP-system, Prio. Ett tredje att Försvarsmakten vill använda fler produkter från hyllan och fler öppen källkods-lösningar.

"Sedan Försvarsmaktens grupprogramvara infördes har den tekniska utvecklingen i omvärlden medfört att funktioner för e-post och intranätlösningar numera baseras på modern webbteknik och utvecklas i standardiserade html-baserade format som medger ett betydligt större nyttjande av Commercial off-the-shelf och open source-produkter. Försvarsmaktens nuvarande lösning stödjer inte detta", skriver försvarets cio, kommendör Peter Haglind och chefen för produktionsledningen, överste Per Nilsson, i beslutet.

Dessutom planeras ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, och Lotus Notes gör att valmöjligheten för ett sådant system begränsat.

Det nuvarande e-postsystemet ska nu alltså avvecklas och ersättas av en lösning baserad på Outlook och Exchange. Detta ska ske i samband med att SAP-systemet anpassas till hemlig information, vilket troligen sker i höst.

Intranätets portal flyttas sedan över till en lösning byggd på Sharepoint Portal Server, och Notesapplikationerna ersätts med en central webbmiljö baserad på Java och Dotnet. Detta ska bland annat göra det möjligt att införa nya mobila samarbetsfunktioner.
Satsningen på Lotus Notes i försvaret inleddes redan 2001, då en förstudie genomfördes på Försvarets Materielverk. Året därpå fattades beslutet att genomföra satsningen och systemet började rullas ut 2003 och slutlevererades av Försvarets Materielverk i juni 2005.

Sedan dess har Atea stått för den tekniska förvaltningen av plattformen, och Atea är också det bolag som sålt IBM-licenserna till Försvarsmakten.

Övergången till Microsoftmiljön ska vara helt genomförd under 2011, men licensavtalen med IBM sägs upp redan till sista december i år.

Fakta

IBM och Microsoft har de senaste åren flera gånger gått till offentligt angrepp på varandra, bland annat i Computer Sweden. Företagen är långt ifrån överens om hur många kunder som byter från Notes/Domino till Outlook/Exchange och vice versa.
De senaste marknadsanalyserna är från 2008. Då gav Gartner IBM en marknadsandel på 40 procent och Microsoft 48 procent, medan IDC gav IBM 37 procent och Microsoft 52 procent.