En lång rad skolor över hela Sverige är nu på gång med att förse sina elever med egna datorer.

– För oss kan det bli så att vi får dubbelt så många datorer att administrera, säger Anders Boustedt, it-chef i Varbergs kommun.
Strax före midsommar fattade utbildningsnämnden i Varberg beslut om att varje skolelev från och med sjätte klass ska få en egen dator.

Sedan tidigare har Marks och Varbergs kommuner valt att satsa på Microsoft Kommundesign där man använder datorer med Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för kommunens närmare 4 000 datorer. Under de närmaste åren ska lika många datorer köpas in till eleverna men eftersom upphandlingen först nu ska inledas vet man inte om det blir pc eller Mac.

– Blir det Mac har vi ingen erfarenhet och kunnande och då får vi bara se till att det finns ett trådlöst nätverk som levererar en ip-adress, säger Anders Boustedt.

Tidigare har man haft ett åtskillt nät för skoleleverna men tanken är att allt framöver ska administreras i samma nät.

– Men då måste vi givetvis säkerställa att eleverna kan låsas ut från betygssystem och liknande funktioner. Det viktigaste är dock att vi kan patcha alla datorerna med säkerhetsuppdateringar och liknande, säger Anders Boustedt.

Varbergs kommun är långt ifrån ensamma om att stå inför svåra beslut kring skoldatorer. Under hösten drar en lång rad skolor igång stora projekt kring det som brukar kallas 1-1-projekt, en dator per elev.

– Vi har fått väldigt många förfrågningar från kommuner som vill införskaffa bärbara pc till eleverna, säger Sven-Erik Rehnman på Fujitsu.

– Personligen tror jag att kommunerna känner ett starkt och motiverat hot från alla fristående skolor som under flera år lockat till sig elever genom att erbjuda sina elever bärbara datorer.

I Jönköpings kommun har man just beställt 1700 bärbara Fujitsu-datorer till alla gymnasieelever och 400 till lärarna.

– Under den kommande treårsperioden ska vi djupstudera både administrativa applikationer och pedagogiska program för att se hur väl de stöder administrativa och pedagogiska processer, säger Janne Dicander, it-chef i Jönköpings kommun.

Satningarna på datorer till alla elever är dock inget som alla hyllar.
Örjan Johansson har tidigare lett ett projekt där man studerat hur elever kan använda minibärbara datorer i skolan. Han är inte övertygad om nyttan med att köpa datorer till alla elever.

– Jag hatar detta med en dator per elev, säger han som i dag arbetar på Sigtunaskolan där många har med sig sina egna datorer.
– Kostnaden för en dator är ganska försumbar i dag skolorna borde hellre satsa på en bra administrativ plattform där eleverna kan koppla in sina egna burkar till det befintliga nätet, säger Örjan Johansson.

Fakta

Helsingborgs stad har satsat 20 miljoner kronor på it-stöd i skolan. Alla lärare som elever från tolv års ålder förses med en bärbar dator. Redan i höst införskaffas 3 000 elevdatorer till gymnasieskolorna.

I Stenungsund ska kommunens tre högstadieskolor samt alla elever i årskurs 6 få varsin Macbook i höst. Detsamma gäller deras lärare.

Jönköpings kommun har köpt 1 700 bärbara datorer till gymnasieelever samt 400 till lärarna.

Varbergs kommun ska införskaffa drygt 4 000 bärbara datorer till elever från sjätte klass och uppåt.

Kungälvs kommun satsar drygt 4 miljoner kronor på skoldatorer under de kommande två åren.