Tjänsten går ut på att användaren skickar ett mms som föreställer himlen på den plats man befinner sig, och får tillbaka en väderprognos. I grunden är det en klassisk prognosmodell, men den spetsas till av att data från användarna sammanställs och vägs in i prognosen.

– Väderprognosmodellen har vissa brister, till exempel viktiga parametrar som molnighet vintertid och temperatur sommartid. Genom att användare bidrar med väderleksrapporter, på webben eller via sin mobiltelefonen, kan prognosen för alla andra som använder Shareweather.com bli markant mycket bättre, säger Katarina Elevant, meteorolog och forskare på KTH.

– Om det kommer en rejäl regnskur över Kungsholmen och du ska åka till Drottningholm för en picknick i det gröna är det intressant om någon rapporterar in denna regnskur i stan. Det är mycket möjligt att regnet drar vidare mot just Drottningholm efter en kortare eller längre tidsperiod, och det kan Shareweather.com till skillnad från många andra väderlekstjänster räkna ut.

En annan tanke med tjänsten är att data som samlas in ska kunna användas i forskningssyfte. Det går att rapportera in sådant som markfuktighet eller observationer av växter och djur i naturen, en sorts fältstudier i miniatyr, som kan användas i klimatforskningen.