Teliasoneras högste mobilchef Håkan Dahlström klargjorde i CS härom veckan att svenska kunder gör bäst i att glömma abonnemang för mobilt bredband med obegränsad data.
Trafikökningarna i mobilnäten gör att flatrate – fri datatrafik för en fast kostnad – inte fungerar längre. Begränsningar i volym och hastighet är något som kunderna får lära sig att leva med, enligt Håkan Dahlström.

Teliasonerachefen kan bland annat stödja sig på en dokumenterat explosiv ökning av mobil datatrafik i den svenska mobilnäten. Under förra året mer än fördubblades mobildatatrafiken till närmare 28 000 Terabyte, enligt uppgifter i PTS telemarknadsrapport.

Operatörernas intäkter från mobilt bredband ökar också, men inte i samma höga takt som datatrafiken. Förra året stannade intäktsökningen 47 procent, enligt PTS.
En jämförelse av de svenska operatörernas intäkt per Terabyte under förra året, visar att Teliasoneras intäkt sjunker snabbast, fast från en hög nivå.

Teliasonera har följaktligen infört datatak i alla sina abonnemang för mobilt bredband för bärbara datorer. Även det dyraste och snabbaste abonnemanget är försett med ett datatak på 20 Gigabyte per månad.

Även flera stora europeiska och amerikanska operatörer som O2 och AT&T följer Teliasoneras linje och rör sig bort från mobilt bredband med obegränsad data.

Men Teliasoneras svenske konkurrent Telenor har valt motsatt taktik. De har inte några datatak överhuvudtaget i sina abonnemang för mobilt bredband.

– Vi har inte sett några kapacitetsproblem på grund av detta, säger Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige.

Han tror att flatrate och obegränsad data kan bidra till att göra det lättare för nya kunder att ta steget över till att börja använda mobilt bredband eftersom man alltid vet i förväg vad slutkostnaden blir. Men Telenorchefen anser samtidigt att även abonnemang med datatak har sin plats på marknaden. Det viktiga är att det finns ett brett utbud av abonnemangsformer som kunden kan välja mellan.

– Där kommer 4g ge oss betydligt större möjligheter att differentiera bland abonnemangsformerna och ta fram en bredare produktflora kring mobilt bredband. säger Lars-Åke Norling.

Lars-Åke Norling, Telenor
Lars-Åke Norling på Telenor har tagit bort datataken på mobilt bredband.

Telenor har sålt sina abonnemang utan datatak under relativt lång tid. Men nu ser man även hos andra operatörer flera exempel på att nu börjar röra sig bort från datatak i mobilt bredband. Både Tele2 och Tre har nyligen lyft bort datataket på ett par av sina mobilt bredbandabonnemang.

Tres vd Peder Ramel säger till IDG News att datatak tidigare var den logiska lösningen på det kostnadsproblem som uppstår när operatörerna tvingades till dyra uppgraderingar av sina nät på grund av ett fåtal mobila bredbandkunder använde extremt mycket mobildata i sina abonnemang.

– Men i dag har kostnaden för att bygga ut kapaciteten i mobilnäten sjunkit så pass mycket att mobildata inte är en lika dyrbar resurs längre, säger han till IDG News.

Dessutom är det i dagsläget en ytterst liten andel av kunderna – mindre än en procent – vars månadsförbrukning ens kommer i närheten av 20 Gigabyte, enligt Trechefen.

Peder Ramel, Tre
Även Tre, med vd Peder Ramel, rör sig bort från datatak på mobilt bredband.

Enligt PTS telemarknadsrapport förbrukar 80 procent abonnenterna mindre än 100 Megabyte per månad. De tre procent av kunderna som använder sina abonnemang mest står ensamma för närmare 70 procent av totala förbrukningen av mobil data.