Allt fler skolor satsar på att ge eleverna egna datorer att använda under skoltiden.

Uppläggen kan se olika ut, men i många skolor blir elever­na själva administratörer över datorerna och sköter till exempel ominstallation och säkerhetskopiering.

Men samtidigt väljer fler och fler kommuner att lägga ut it-driften på en utomstående leverantör.

Fredrik Paulsson forskar om teknikens inverkan på lärande, vid Umeå universitet.

Han är positiv till elevdatorer, men tycker att det sänder ut dubbla signaler när en annan part tar hand om själva datorn.

– I praktiken gör man datorn mindre användbar. En del i värdet med en dator är att själv, eller tillsammans med lärarna, kunna bestämma vad man ska använda den till och vilka program som ska användas. Jag tror inte att det här är en bra väg att gå, säger han.

Fredrik Paulsson ser att både elever och lärare begränsas när de inte själva kan bestämma över datorn.

– Man lägger restriktioner även på lärarna, eftersom den pedagogiska användningen bestäms mycket av innehållet i datorn.

Stockholms stad lägger just nu ut den lokala it-driften till Volvo IT. Det sker i GS-it-projektet (se faktaruta). För de skolor som har egna elevdatorer innebär det att alla programinstallationer och övriga ändringar måste gå via Volvo ITs support.

Globala gymnasiet i Stockholm har tillhandahållit egna datorer till eleverna i sex års tid. Skolan har fått tillstånd att ställa sig utanför outsourcingprojektet.

Den främsta anledningen är att skolan vill kunna sköta sin egen pedagogik, och då blir det viktigt att elever och lärare själva är administratörer över datorerna och har rättigheter att bestämma över innehållet.

– I skolans miljö jobbar vi mycket med gratisprogram. I GS-it-miljön får du inte lägga in någonting i din egen dator, utan det måste paketeras in i systemet och gå via Volvo IT. Det blir så stelbent och dessutom dyrt, det kostar 8 500 kronor per program, säger Lars Benon, som är rektor på Globala gymnasiet.

Globala gymnasiet har under åren provat sig fram till en lösning med bärbara Macar som uppfyller behoven. Lars Benon ser fördelar i exempelvis lång batteritid och att det går enkelt att byta mellan olika nät. Han är osäker på om de Delldatorer som tillhandahålls från Volvo IT lever upp till skolans krav.


Fått dispens. Globala Gymnasiets rektor Lars Benon har sett till att skolan fått ställa sig utanför Stockholms outsourcingprojekt.

Han ser också ett problem i att hyra datorerna på två eller fyra år, som är möjligt i avtalet.

– I skolans värld får eleven en dator i årskurs ett och behåller den i tre år. Dessutom har eleverna i dag en möjlighet att köpa loss datorn, vilket innebär att de har en känsla av att det är deras egen dator, och tar därmed större ansvar för den.

Lars Benon tror att outsourcingprojekt, som det i Stockholms stad, kan hålla tillbaka användandet av elevdatorer.

Fakta

  • I maj förra året stod det klart att Volvo IT tar över it-driften i Stockholms stad, i det största offentliga upphandlingen som gjorts i Sverige.
  • I projektet, som kallas GS-it, byter Volvo IT ut samtliga datorer till nya. Support, service och serverdrift samordnas. Standarduppsättning på datorerna är Windows 7, Office 2007, Outlook och Communicator. De gamla datorerna tas omhand av Volvo IT för att antingen kasseras eller säljas vidare på andrahandsmarknaden.
  • Projektet ska vara klart den sista december 2011.