Kontoren drar igång sedan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Iaf, nu har har godkänt att besök via telebild på distansservicekontor ska vara likvärdigt med ett personlig besök när det gäller rätt till arbetslöshetsersättning.

Genom att besök via telebild likställs med personliga besök, blir det inte längre nödvändigt för arbetssökande att personligen infinna sig på Arbetsförmedlingen, enligt de tidigare regler som gällde.

Tidigare kunde arbetssökande göra anmälningar som arbetssökande via en interrnettjänst och i vissa fall via telefon, men då krävdes också att den arbetssökande besöker Arbetsförmedlingen inom fem vardagar.

Det är dessa besök som nu kan göras via telebild på ett distansservicekontor.

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli.