I jakten på mer hållbara storstäder har den traditionella vägen varit att utveckla tekniska verktyg som minskar energiförbrukningen och utsläppen. Forskningsprojektet Fireball vid Luleå tekniska universitet utvecklar i stället metoder för att analysera och ändra människors beteende.

Nyligen fick Fireball EU-finansiering för att ta fram tjänster inom effektivisering av bland annat energianvändning, trafik och sjukvård. I projektet deltar 17 europeiska storstäder, däribland Barcelona och Lissabon.

– Målet är att med hjälp av nya it-lösningar som ska minska trycket på storstadsregionerna inom EU, säger Michael Nilsson, projektledare på Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Inom projektet finns Living Labs, som bland annat består av ett antal testplatser för användarstyrd utveckling av nya tjänster.

– Här finns stora möjligheter att utveckla it-lösningar som minskar trycket på exempelvis trafik och sjukvård. Det gäller allt från dioder som lyser upp sladdar till lampor för att markera att ”här går det åt ström” till att signalera att för många ugnar är påslagna i ett storkök och att det är dags att slå av några.

I dagsläget pågår även ett pilotprojekt i form av en intelligent väg längs E4 mellan Luleå och Piteå, med namnet I-road. Vägelektroniken, i form av sensorer, drivs av solceller och är tänkt att kommunicera med elektroniken i bilarna. Bland annat kan den ge information om köbildning, vägtemperatur, rörelsemönster och mängden bilar.


Barcelona – en av många. Fireball stöds bland annat av Lissabon, Manchester, Amsterdam och Helsingfors.

Att flera av Europas största städer deltar i forskningsarbetet ger tyngd åt satsningen.

– Storstäder är speciellt intressanta för forskning kring hållbarhet, eftersom de har en kritisk massa av människor, infrastruktur och förbrukning, med ett omfattande utbud och stora behov.

Fakta

  • Inom ramen för EUs sjunde ramprojekt finns ett antal initaitiv för att utveckla teknik och som gör Europas städer mer miljövänliga.
  • Fireball står för ”Future Internet Research and Experimentation by Adopting Living Labs – towards smart cities” och är ett initiativ som ska ge storstäderna tillträde till forskning, samt visa vilka möjligheter tekniken skapar för att möta storstädernas behov.
  • Projektet är tvåårigt och har en budget på 15 miljoner kronor.