Det långa kriget om rätten till Unixkoden fortsätter.
Nu överklagar SCO det tidigare domslutet till Novells favör till högre instans.

Domslutet föll i juni från en distriktsdomstol i Utah. Nyligen lämnade SCO in en överklagan till högre instans, där domstolen ombeds se över och omvärdera samtliga tidigare rättsutslag, eller starta en helt ny rättegång.

I juni, när det tidigare domslutet föll, firade många att en bittre strid om unix äntligen var över. Domaren i domstolen i Utah deklamerade att rättfallet var avslutat.

Men SCO utnyttjar sin rätt att överklaga och har bestämt sig för att strida vidare.

Tvisten går tillbaka till 2003, då SCO stämde IBM för att ha brutit mot SCO:s rättigheter till unix.

Året därefter stämde SCO även Novell på liknande grunder.

Sedan dess har SCO förlorat de flesta rättsstriderna.

Varken SCO eller Novell har velat kommentera överklagandet.