Regeringen har utfärdat om nya mål och rekommendationer som avser inköp, drift och användning av grön it. Detta för att minska den statliga miljöbelastningen.

Alla politikområden måste hjälpa till att nå våra högt satta klimatmål, ävenit-politiken, uppger infrastrukturminister Åsa Torstensson i ett uttalande.

– Framförallt är it ett viktigt hjälpmedel för att uppnå effektiviseringar inom bland annat energi, byggande och transporter, säger hon.

Hon framhåller att offentlig sektor måste bli mer av ett föredöme vad gäller användning av energieffektivare it.

I första hand riktar sig den nya agendan, som heter "it för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010-2015", till myndigheter som lyder under miljöledningsförordningen.

Men även andra myndigheter uppmuntras att i största möjliga utsträckning tillämpa rekommendationerna.

I samma veva ska Naturvårdsverket ta fram indikatorer för att mäta om agendan efterlevs.