Jim Hagemann Snabe är en veteran inom SAP, där han började 1990. därefter har arbetat i den exekutiva styrelse, SAPs inre maktkrets, sedan 2008. I februari axlade han rollen som en av SAPs två vd:ar. Högt på hans agenda står att förbättra SAPs innovationsförmåga.

– Vi gör det på många sätt. Vi har suttit oss ned och försökt definiera vad vi menar när vi säger "innovation" och många blandar ihop kreativitet med innovation.

– Många tror att det räcker att ha bra idéer för att det ska bli innovation. Men bra idéer som inte påverkar affärerna är inte innovation, det är bara bra idéer, säger han i en intervju med IDG News.

Förmågan att få ut bra idéer till marknaden som används är nyckeln till innovation och det är där SAP ser möjligheter att kombinera det bästa av två världar, uppger han.

– Å ena sidan är vi kända för vår förmåga att skala upp. Vi har uppemot 100 000 kunder och finns i nästan varje land i världen och har ett starkt och kraftfullt ekosystem. Om vi börjar sälja något, hur kan vi göra det både globalt och snabbt?

– Den andra dimensionen, som vi ibland missar lite, handlar om entreprenörskap. Att ha små team som ser till att levandegöra idéerna. Där har vi agila metoder, där vi ger teamen makt och tid att skapa innovation med kunderna.

Tillsammans ska detta ge möjlighet till innovation, där kreativa idéer lanseras på marknaden i stor skala, säger han.

– Ipad är ett exempel. Var det inte 1 miljon sålda på 22 dagar? Iphone sålde en miljon på sju dagar. Det är innovation och påverkan. Det strävar vi mot, där den tekniska utvecklingen ställs mot att se till att det är lätt att konsumera.

– Det är lätt att försöka omvandla marknaden genom att säga att man har något nytt, som kan vara innovativt och kreativt. Men om kunderna måste ta bort allt annat de har för att kunna anamma det nya, blir effekten liten. Utmaningen blir att hitta vägar att leverera teknik som skapar omvandling på ett sätt som inte stör kunderna för mycket.

Exempel på hur SAP har börjat tänka i nya banor är minnesteknik. SAP lanserade sitt koncept för internminneslagring på sin årliga mässa Sapphire i våras.

Istället för att ändra de egna programmen helt, lades en ny mjukvara till den existerande sviten, som tar en kopia av de transaktioner som genomförs och replikerar den i realtid till internminnet, där de nya programmen byggs ovanpå som ett tillägg.

– Det ger en kraft, utan att störa för mycket. Det handlar om hur vi går från en idé till att vi få 100 kunder som använder produkten på ett effektivt sätt. Det handlar inte bara om produktionstid, utan om hur produkterna lanseras, hur de installeras, en hel process som vi vill försöka krympa.

Tanken med att ha mindre grupper som utvecklar, påminner lite om Google.

– Många kunder till oss i konsumentindustrin har uppnått verklig innovation. Det finns företag som Apple, men också Nestlé och Colgate, som skapar innovation när det gäller konsumentorienterade produkter. Vi får inspiration från olika företag.

SAP tog nyligen sitt ledarteam till spelföretaget EA Games i Kalifornien där företaget lärde sig hur man reagerar på återkoppling från kunderna.

– Det företaget får mer än en miljon synpunkter per spel, som kommer direkt från de som spelar. Det är en extremt värdefull återkoppling. Vi försöker lära oss av de bästa inom olika områden. Vi har varit hos Porsche för att lära oss om lean och på Cisco för att se hur man inkuberar nya företag.

– Vi vill hela tiden lära oss, men har också en möjlighet att göra det, eftersom vi finns i minst 25 olika branscher. Så en kund kan lära sig av andra kunder. En bank kan lära av en annan bank, säger han och fortsätter:

– Bankerna kanske känner att de är i en begränsad miljö. Då kanske de ska titta på läkemedelsindustrin. Det finns mängder man kan lära sig genom att försöka gå över gränserna för branscher och vi försöker att stödja det, säger han.

IDG News