Jon Lech Johansen var 15 år när han var med om att skapa programmet Decss, som kringgår uppspelningsskydded på dvd-skivor, och sprida det på internet. Enligt honom själv var det för att kunna titta på dvd-filmer på Linuxdatorer. Nu för tiden är programmet knappast ensamt om att möjliggöra piratkopiering av dvd-filmer.

Sedan dess har filmindustrin försökt få honom dömd för brott mot upphovsrätten och för att ha skapat och spridit ett verktyg som kringgår uppspelningsskyddet på dvd-skivor. Den 7 januari i år frikändes han från alla anklagelser av en norsk domstol.

Men filmindustrin har inte givit upp, trots att åklagaren i sista vändan bara kunde yrka på tre månaders villkorlig dom för de påstådda brotten. Ett överklagande är på gång så den nu 19-årige norrmannen får sannolikt infinna sig i domstolen igen i december, rapporterar Informationweek.