Forskare på Texas A&M International University genomförde nyligen en studie avseende våldsamma datorspel och stress.

Försökspersonerna utsattes för stress, och vissa fick spela ett datorspel, Hitman, efteråt.

Resultatet var att de som spelade datorspel uppvisade mindre tendenser till stress och nedstämdhet efteråt, än de övriga.

Christopher Ferguson, som ledde studien uppger att videospel kan motverka ilska och depression, en slutsats som går tvärtemot många andra studier

Artikeln har rubriken Hitman Study: Violent Video Game Exposure Effects on Aggressive Behavior, Hostile Feeling and Depression.

Den är under publicering i ett kommande nummer av tidsskriften European Psychologist.

Läs mer om studien.