Microsoft Bing ligger fortfarande långt efter Google vad gäller marknadsandelar och är för närvarande den tredje största söktjänsten efter Google och Yahoo. Under juni växte Bing emellertid mer än Google på den amerikanska marknaden.

Microsoft Bing som firade ettårsjubileum i slutet av maj i år såg en ökning mellan maj till juni från 12,1 procent till 12,7 procents marknadsandelar. Under samma period tappade Google sitt fotfäste något från 63,7 procent till 62,6 procent av marknaden.

Likt Microsoft Bing ökade även Yahoo något under juni och gick från 18,3 procent till 18,9 procent av marknaden jämfört med maj.

Enligt analysföretaget Comscore utförde amerikanska internetanvändare 16,4 miljarder internetsökningar under juni, en ökning med tre procent jämfört med månaden innan.

Microsoft Bing lanserades i slutet av maj förra året och är en förnyad version av Microsofts tidigare söktjänst, Live Search. Microsoft ökade sina marknadsandelar något efter lanseringen av Bing, men har sedan dess inte utgjort något större hot mot Google eller Yahoo.

Enligt branschanalytiker så väljer de flesta användare Google på grund av gammal vana, och det krävs mycket för att de ska byta söktjänst.

IDG News