1. Skadlig kod. Värst är maskar, där Koobface är ett exempel. Detta karaktäriseras som ett av de värsta hoten. Många av maskarna är utformade för att kunna spridas i sociala nätverk som Facebook, Myspace, Twitter, Friendster and Bebo. De kan ställa till skada och användas för att exempelvis kidnappa användarens dator.

2. Nätfiske. E-post som försöker lura användarna att göra dumheter blir allt vanligare. Många Facebook-användare har fått sina konton attackerade, och även om de utgör en minoritet, så har Facebook hundratals miljoner användare. Facebook agerar snabbt och har svartlistat domäner som försökt utnyttja nätfiske.

3. Trojaner. De sociala nätverken har blivit en spridningsplats för trojaner, som lurar sig in. Ett exempel är banktrojanen Zeus som har fått nytt liv tack vare de sociala nätverken. Ett annat exempel är URL Zone, som är ännu smartare och som till och med kan räkna ut hur mycket ett offer kan tänkas ha på sitt konto.

4. Dataläckor. Sociala nätverk handlar om att dela. Olyckligtvis delar många med sig av för mycket, om sina företag, projekt, ekonomi, organisationsförändringar, skandaler eller annan känslig information.

5. Kortlänkar. Dessa kan utgöra ett problem när folk skapar kortlänkar, som bit.ly och tinyurl, för att kunna få in länken där utrymmet är begränsat. Länkarna är enkla att använda, men detta kan också missbrukas för de som vill installera skadlig kod.

6. Botnät. I fjol avslöjade säkerhetsexperter att Twitter-konton hade används för att kontrollera botnät. Många av kontona har stängts ned, men risken finns att fel personer får åtkomst till ens dator. 

7. Avancerade hot.
En säkerhetsrisk beror på möjligheten att samla in olika typer av information om ett offer, som kan användas i mer avancerade attacker. Här är Facebook en guldgruva för hackare, som därmed kan lägga in skadlig kod och trojaner och få åtkomst till integritetskänsliga system.

8. Maskspridare.
Så kallade Csrf-program, Cross-site request forgery, Csrf kan sprida maskar i bland annat sociala nätverk, genom att försöka få användaren att klicka på fel ställe och därmed starta en attack mot ett webbställe.

9. Imitation. Attacken består i att en person försöker ta sig in på ett konto som exempelvis är en känd person och agerar i dennes namn. Kända politiker, popstjärnor och idrottare är några exempel. Flera av dem har fått tusentals anhängare och såväl CNN, som Steve Wozniak och Dalai Lama har drabbats.

10. Tillitsras. En stor risk är att hoten i sig raserar tilliten på de sociala nätverken. När spammen härjade om värst så ledde detta till att många inte ville ha e-post längre. Sociala nätverk har ännu inte "bränt" tillräckligt många för att det ska vara ett problem. Men risken är stor för att viljan till öppenhet och att dela med sig försvinner.