Google meddelade i fredags att företaget har köpt upp söktjänsten Metaweb. Metaweb som för närvarande används av bland annat Microsoft Bing gör det möjligt för webbplatser att kanalisera specifikt innehåll som är relaterat till olika sökord. Metaweb gallrar ut information som ger svar på mer avancerade frågor från användarnas sökningar.

Metaweb uppger att företaget kommer fotsätta arbeta med existerande kunder, men kommer inte starta några nya samarbeten tills integrerationen med Google är klar. Det är ännu okänt om Microsoft kommer att fortsätta sitt samarbete med Metaweb efter Googles uppköp.

Enligt Google hoppas företaget kunna ta hjälp av Metawebs teknik för att leverera bättre sökresultat på mer avancerade sökningar. Google kan svara på relativt enkla frågor såsom exempelvis ”Barack Obamas birthday”.

Metawebs teknik kan ta hand om mer komplexa sökningar som exempelvis ”colleges on the west coast with tuition under $30,000”.

– Det här är svåra sökningar och vi har köpt Metaweb för vi tror ett samarbete gör det möjligt för oss att leverera bättre sökresultat, säger Googles produktchef, Jack Menzel.

Varken Google eller Metaweb vill kommentera köpsumman.

IDG News