Yahoos omsättning under det andra kvartalet i år landade på 1,60 miljarder dollar, en ökning med två procent jämfört med samma period förra året. Resultatet hamnar i den nedre regionen av Wall Streets tidigare prognos som låg på mellan 1,60 till 1,68 miljarder dollar.

Resultatet förväntas bli en besvikelse för Yahoos investerare som sedan länge väntat på att Yahoo ska återhämta sig. Konkurrenten Google rapporterade nyligen en ökad omsättning med 24 procent i företagets senaste kvartalsrapport.

Enligt Yahoos vd, Carol Bartz, har företaget haft problem inom sökningar och annonsering. Hon hävdar att Yahoo har tagit större marknadsandelar på sökmarknaden, men företaget har misslyckats att öka annonsintäkterna i samma takt.

Trots en svag tillväxt i omsättning ökade Yahoos vinst kraftigt till 213 miljoner dollar, en ökning med 51 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt Carol Bartz är det främst företagets aggressiva kostnadsnedskärningar som ligger bakom den ökade vinsten.

Yahoos prognos för det tredje kvartalet i år ligger på mellan 1,57 till 1,65 miljarder dollar.

IDG News