2007 presenterade Jonathan Koomey en forskningsrapport som visade att energianvändningen på it-avdelningarna världen över hade fördubblats på fem år.

Samma år hade it-avdelningarna på allvar upptäckt energiproblematiken, med stigande elpriser. Hans studie var en av de första kvantitativa studierna som belyste energiproblemet utifrån användarnas eget perspektiv.

– Den visade att det var en fråga som var på gång. Folk visste inte hur stort det var, säger Jonathan Koomey.

Datormoln är idag en av de hetaste trenderna på it-avdelningarna. Enligt kritikerna orsakar molnet en ökad energianvändning, något som Jonathan Koomey anser är helt fel.

– Datormoln i datacenter är mer effektiva ur energisynpunkt än vanliga datacenter på företagen. Att flytta bitar istället för atomer är en bra idé. På samma sätt behöver folk inte flytta sig när det finns system för videokonferenser, säger han.

Varje gång som man separerar virtuell bearbetning av data från den fysiska underliggande infrastruktur, vilket just är fallet med molnet, så sparas kostnader och energi.

– Om du gör det internt, i datacentret på ett företag, får du kanske inte den mångfald som Google ger, men du får andra effekter. Det uppstår skalfördelar när företagen skiljer virtuella och fysiska servrar åt.

– Du behöver alltså inte ha dubbla elaggregat i dina servrar, utan det räcker med en programsnutt som leder runt den server som just dog. Molnet ökar systemens tillförlitlighet, något som i sin tur också sparar resurser.

Ett sätt att komma tillrätta med den ökande åtgången är lägga skatt på energi, något som han anser är oundvikligt.

– Växthusgaserna behöver minskas med mellan 80 procent och 90 procent fram till mitten av detta århundrade. För att kunna göra det måste vi sätta ett pris på koldioxid. När det finns ett pris, tvingas aktörerna på marknaden ta hänsyn till dem och ändra beteendet.

Ett sätt att hantera energianvändningen inom företagen bättre är att sluta hålla isär it- och lokalkostnader.

– Att ha it-budgetar och lokalbudgetar separata är problematiskt. It-folket har inte tillräckligt med krav på sig för att lägga mer pengar på energieffektiva servrar, då besparingarna inte påverkar dem. Visst har det skett förändringar på det området, men de flesta företag har inte ändrat sig.

Hur tror Jonathan Koomey att datacentren ändrar sig på tre års sikt?

– Vi får se en ekonomisk trend som tvingar folk mot datormoln. Interna datacenter kommer får allt mer tryck på sig. Med få undantag tvingas de att ändra sig, då kostnaderna blir högre, betydligt högre, än vad som är fallet med moln.

Bortsett från datormoln, hur mycket högre effektivitet kan vi förvänta oss från ett datacenter?

– Det finns en gigantisk potential att förbättra energieffektiviteten på it-utrustning. Med gigantisk menar jag en förändring flera gånger om. Vi är långt från den teoretiska gränsen och det är bara en fråga om att bli smartare på att leverera de här tjänsterna.

Källa: IDG News

Fakta

Titel: professor, vetenskapsman.
Organisation: Lawrence Berkeley National Laboratory.
Favoritteknik: ”Min Iphone”.
Om jag inte gjorde detta: ”Jag gör exakt vad jag vill göra”.
Ambition: ”Att göra skillnad i hur vi löser klimatproblemet”.
Fråga mig om allt utom: ”Att hantera byråkratier, det gör mig galen”.
Favoritfilm: ”Jag är inte ute så mycket eftersom jag har ett litet barn”.
Favoritsyssla: Aikido, har tredje gradens svart bälte.