Under tredje kvartalet ökade antalet anslutningar i dessa länder med 29 procent, enligt European Competitive Telecommunications Association. Det kan jämföras med EU som helhet där tillväxten var 14 procent.

Undantaget som bekräftar regeln är Irland där ökningen var hela 55 procent. I Sverige var ökningen 6 procent.