Efter att 91 000 hemliga försvarsdokument publicerades på Wikileaks vill kritiker att Julian Assange, sajtens grundare, ska ställas till svars för publiceringen. Andra kräver stora inskränkningar i informationsutbytet inom underrättelseorganisationerna.

Men det här är en farlig utveckling, varnar general Michael Hayden, tidigare chef på CIA och National Security Agency.

– De styrande i landet måste se upp för överreaktioner, säger han till tidningen Computerworld.

Ambitionen inom USAs underrättelsearbete har på sistone varit ”så mycket information som möjligt, så snabbt som möjligt”. Efter den devisen har man utformat försvarsdepartementets system Secret Internet Protocol Router Network som den utpekade källan, Bradley Manning, hade tillgång till.

– Vi har alla vetat att det finns en nackdel med systemet, säger Michael Hayden och syftar på risken för att någon missbrukar sin tillgång till systemet.

– Det är som ett skepp där alla vattentäta skott tagits bort. När du väl får en läcka är det kört.

Men Michael Hayden tycker inte att rätt väg framåt är att dela mindre information utan att se till att rätt personer har behörighet till rätt uppgifter – och att övervaka systemen.

– Vi måste använda rätt teknik, säger han.

Robert Rodriguez, tidigare agent inom Secret Service och grundare av Security Innovation Network, påpekar ironin i det hela.

– Underrättelseorganisationerna har alltid kritiserats för att hålla för hårt i sin information. Men när de öppnar sig utsätter de information – och människor – för risker.

– Det värsta som skulle kunna hända är en överreaktion. Det skulle omintetgöra de framgångar vi har haft inom informationsutbyte, säger Robert Rodriguez.