Allt fler konsultföretag arbetar med tjänster för effektivare investeringar hos kunderna, men vad är egentligen en effektstrateg är för något?

– Vi har ett angreppssätt som heter effektstyrning där vi lägger till perspektivet effekt vid sidan av de dominerande perspektiven tid, kostnad och funktion. Beställaren har ofta svårt att säga vad som är viktigt, vad som ska väljas och vad som är en bra lösning.

– Befintliga modeller för att styra it-projekt leder ofta till felprioriteringar.

Vad är problemet?

– Brist på koll på hur väl det man tänkt eller byggt infriar förväntningarna, eftersom man styr mot tid, kostnad och funktion. Det saknas helt enkelt tydlig koppling till idéfasen, eller förstudien.

Vad gör ni?

– Vi hjälper kunderna formulera vilka förbättringar de vill åstadkomma med hjälp av den tänkta lösningen. Konkret hjälper vi till med analys, design, utveckling och kontinuerlig förbättring.

Hur då?

– Först måste man ställa sig frågan vilka effekter systemet ska skapa, och vad man ska lyfta fram som goda egenskaper hos lösningsförslag. Hemligheten är att bli bättre på att uttrycka nyttan med det man vill åstadkomma, för vem systemet ska utformas och på vilket sätt effekterna ska uppstå.

– Man behöver beskriva nyttan på ett sådant sätt att det går att styra utvecklingsprojektet, från beslut till utformning och installation.

Fakta

Effektstyrning: En metod som går ut på att genom ett utvecklingsprojekt fokusera på den eftersträvade effekten och att skapa förutsättningar för den.

Fyra steg:
Definiera eftersträvad effekt, göra en analys av målgruppen för ett visst system, analysera användningsmål och fastställa vilka åtgärder som krävs för att uppfylla detta.

Metoden presenteras i boken Effektstyrning av it-projekt, som är skriven av Ingrid Domingues och Mijo Balic.