Cobolprogrammeraren Jan Palmér är ensam kvar på konsultföretaget som han arbetar på. I början av året fanns det tre konsulter, men två av dessa gick i pension i juni. Själv är han 64 år och har inte bestämt sig för hur han ska göra med sitt arbete.

– Jag fortsätter i alla fall tills jag blir 65, säger Jan Palmér.

Hans kunskap blir allt mer ovanlig. Om tio år finns inte många kvar som har utbildat sig i och jobbat med Cobol – men många stora och viktiga system kommer att finnas kvar och kräva underhåll och vidareutveckling. Ekvationen går inte ihop.

– Man stöter på den här problematiken rätt ofta i bankvärlden. Det finns ett arv av stora egenutvecklade system, säger Hans Werner, vd på analysföretaget Radar Group International.


Ensam kvar. Efter att två kollegor gick i pension i juni blev Jan Palmér ende Cobolprogrammeraren på konsultbolaget.

Jan Palmér har vid intervjutillfället ett uppdrag på försäkringsbolaget Skandia.

– Jag arbetar med företagets bassystem, till exempel med att utveckla moduler som gör det möjligt att komma åt information på webben.

Han arbetar mycket med nyutveckling, så det behövs ny personal som kan förvalta systemen när han slutar.

Frågan är varifrån den personalen ska komma. En Googlesökning på ”cobolkurser” ger ett magert resultat. En titt i några av de stora universitetens kursutbud är ännu mer nedslående. Det saknas helt enkelt utbildningar inom ett område som är viktigt för många företag.

Bristen på Cobolkunniga är ingen nyhet. Redan inför millenieskiftet var det svårt att hitta personal som kunde kontrollera de system som behövde säkras vad gäller hantering av datum.

Kenneth Kordelius, seniorkonsult och outsourcingexpert på Ab1, säger att väldigt få företag har lyckats avveckla sina Cobolsystem. En anledning är att det är dyrt att avveckla, en annan att systemen i allmänhet fungerar bra. Det finns alltså inget affärsvärde i att avveckla systemen.

– Många av Cobolutvecklarna är mellan 55 och 60 år. Det kommer att bli ett akut problem att hitta folk, säger Kenneth Kordelius.

Problemet finns även utanför Sverige. 2008 konstaterade Kaliforniens delstatsregering att man, på grund av brist på Cobolprogrammerare, inte kunde genomföra besparingsåtgärder, enligt sajten Computerweekly.

Då hävdade Andy Sinclair på Micro Focus, som säljer Cobolverktyg, att det fanns 1,5 miljoner Cobolprogrammerare i världen och att det fanns ett behov av dubbelt så många.