I en Synovateundersökning har svenska it-chefer fått uppge hur de använder sina budgetar. Undersökningen har utförts på uppdrag av konsult- och outsourcingföretaget Steria. 152 personer deltog i undersökningen.

Det visar sig att 8 procent av de tillfrågade it-cheferna lägger 81–100 procent av sina budgetar på förvaltning och underhåll. 30 procent använder 61–80 procent och 34 procent använder 41–60 procent.

Enligt Steria har kostnaden för underhåll av gamla system ökat under de senaste åren. Det har blivit allt svårare att underhålla gamla system eftersom både kompetens och support försvinner, främst beroende på pensionsavgångar. Ett exempel är att det är svårt att få tag på Cobolprogrammerare.

Att stora resurser läggs på förvaltning och underhåll innebär naturligtvis att det blir lite resurser över till nyutveckling och till att säkra att it stöder verksamheten på ett bra sätt. Sterias förslag på att lösa de här problemen är, föga överraskande, att hyra it-infrastruktur i molnet. En annan tänkbar lösning är att outsourca. I båda fallen handlar det om att frigöra resurser för mer intressant utveckling.

Enligt Synovates undersökning prioriterade 14 procent av it-cheferna molnet i år, jämfört med 5 procent förra året.

– Oavsett om man väljer molnet eller inte är det viktigt att våga ifrågasätta ekonomin i att it-avdelningen driftar gamla resursslukande applikationer, säger Kari Forsén, vd på Steria i Sverige.

Den allra bästa lösningen vore förstås att se över it-stödet från grunden, men det är – ironiskt nog – en lösning som ytterst få företag har resurser att genomföra.