Siffrorna kommer från Radar Group som konstaterar att lågkonjunkturen har givit molntjänsterna en skjuts framåt. Till 2012 spås en tillväxt på 69 procent och omsättningen hamnar då på 6,6 miljarder kronor, enligt analysföretaget.

Radar Groups undersökning visar att den primära köparen av molntjänster inte är it-chefen, utan verksamheten. It-cheferna lägger 0,6 procent av sina budgetar på molntjänster, medan 7,1 procent av verksamhetens egna it-pengar går till molnet.

– Lågkonjunkturen har påverkat sourcingprocessen av it, vilket har gynnat affärs- och leveransmodellerna inom molnbaserade tjänster i det korta perspektivet. I det längre perspektivet kommer strategierna inom it-sourcing bli mer och mer influerade av beslutsfattare utanför it, vilket gynnar de alternativa affärsmodellerna, säger Hans Werner, vd för Radar Group, i en kommentar.

Den absoluta merparten, 86 procent, av molnpengarna läggs på mjukvara som tjänst, resten på infrastruktur och plattform som tjänst.