När Oracle nyligen förvärvade Sun spred sig oro för hur det ska gå för Sunprodukter som Java och Solaris. Frågan är om Oracle kommer att fortsätta stöda arbetet med att få ut öppna produkter som är gratis, eller om företaget försöker styra kunder till betalprodukter, eller i värsta fall försöker avbryta arbetet med Opensolaris.

Nu har anhängare av Opensolaris, den öppna varianten av Suns operativsystem Solaris, tagit saken i egna händer och börjat arbeta med en egen variant, sn så kallad fork, av Opensolaris. En tänkbar översättning av fork är förgrening.

Namnet på det nya operativsystemet är Illumos och projektet har presenterats av Garrett D'Amore, teknikchef på Nexenta, ett företag som utvecklar öppna lagringslösningar. Enligt presentationen som visades vid lanseringen är ett av syftena med Illumos, förutom att göra sig oberoende av Oracle, att se till att det finns en variant av Opensolaris som är helt öppen i alla delar.

Enligt Garrett D'Amore ska Illumos bygga på basdelarna, som kärnan, i Opensolaris. Sedan ska man fylla på med ett öppet c-bibliotek, öppna drivrutiner, och så vidare. Personerna bakom Illumosprojektet har bjudit in Oracle att delta. Det är ännu inte klart vilken licens, eller vilka licenser, Illumos ska släppas under.

Garrett D'Amore vill inte kalla Illumos för en distribution, utan ser det som en grund utifrån vilken distributioner kan skapas. Bland plattformar det ska kunna köras på nämns X86, AMD64, VMware och så småningom Sparc.

Det finns ingen tidsplan presenterad för arbetet med Illumos. I dagsläget kan man starta det, men det krävs fortfarande delar som inte är öppna.

Fakta

  • Enligt Garrett D'Amore står illum för sol (sun) och os för operativsystem, därav namnet Illumos. En alternativ betydelse för illum är att det är en förkortning av engelska illumination (upplysning), vilket med lite fantasi kan tänkas syfta på solen.
  • Huruvida den mytiska organisationen Illuminati är inblandad förtäljer inte historien.