John Fowler, Oracles serveransvarige och tidigare hög chef på Sun, meddelar att Oracle har formulerat en femårsplan för processorn Sparc som används i Sunservrar. Om Oracle lyckas lugna oroliga serverkunder kanske företaget har en chans att vända den vikande försäljningen.

Under de kommande fem åren ska Oracle uppdatera Sparc i en sådan takt att prestanda för att köra applikationer fördubblas vartannat år. Planen är att gå från dagens 32 processorkärnor och 4 TB minne, till 128 kärnor och 64 TB under 2015.

Bland oklarheter som fortfarande finns märks vilken av de båda existerande Sparc-typerna, Ultrasparc och Sparc64, som Oracle ska satsa på. En del analytiker tror att det kan bli en satsning på Ultrasparc.

Förutom satsningen på Sparc ska Oracle också renodla utbudet av X86-servrar. I fortsättningen är det bara Intel som gäller som leverantör av processorer – AMD åker ut. Oracle ska också uppdatera Suns operativsystem Solaris. I version 11 som släpps nästa år märks bland annat förbättrad virtualisering.

– Vi ska rationalisera administrationsverktygen, så att användare kan sköta både Sparc- och X86-servrar med ett verktyg, säger John Fowler

Ett sätt att göra det är att slå ihop Oracles adminstrationsverktyg Enterprise Manager med Suns Ops Center.

Reaktionerna bland analytiker är positiva efter att Oracle berättat om planerna för Sparc och Solaris, trots att en del oklarheter finns kvar.

– Nu är det klart att Oracle verkligen satsar på Sparc och Solaris. Jag tror också att det kommer en mindre uppgradering av Solaris 10 innan årets slut, säger Jean Bozman, analytiker på IDC.

IDG News