”Vilka åtgärder avser stadsrådet vidta för att staten ska fullfölja sin del i avtalet om bredbandsutbyggnaden?”. Den frågan riktar den kristdemokratiske riksdagsledamoten Ulrik Lindgren till näringsminister Ulrica Messing med anledning av regeringen valt att besluta om en stypning av statsbidragen till utbyggnaden till nästa år.

“Regering fortsätter att svika sina löften. Denna gång handlar det om
finansiseringen av utbyggnaden av bredband. Utbyggnaden av bredband var tidigare ett statligt uppdrag, men är nu istället ett avtal mellan regeringen och kommunerna om fullföljandet av utbyggnaden av bredband”, skriver Ulrik Lindgren i ett pressmeddelande.

Lindgren exemplifierar med bredbandsutbyggnaden i Dalarna som genomförs med hjälp av statliga bidrag, EU-pengar och kommunal medfinansiering på fem procent. Regeringens beslut innebär att kommunen får ligga ute med pengar eftersom att arbetet redan är i gång. Lindgren hänvisar till tidningen Falukuriren som skriver att kommunen måste ligga ute med omkring 40 till 50 miljoner kronor.