Google och operatören Verizon Communications har tillsammans tagit fram ett förslag för nätneutralitet i USA. I korthet går det ut på att all laglig internettrafik ska behandlas lika, med undantag för mobilt bredband och vissa specialtjänster.

Motiveringen till att undanta vissa tjänster är att lämna fältet öppet för innovation i form av nya tjänster, vilket de båda företagen hävdar underlättas av möjligheter att prioritera trafik för sådana. Motiveringen till att undanta mobilt bredband är att det är en mer konkurrensutsatt nisch som utvecklas snabbare än trådbundet bredband. Man vet helt enkelt inte vad som kommer att hända på området framöver och bör därför avvakta.

Kritiken mot Googles och Verizons förslag har inte låtit vänta på sig. Många kritiker anser att de båda företagen försöker spela bort FCCs (se faktaruta) möjligheter att agera mot företag som bryter mot de föreslagna reglerna.

– Förslaget är värre än man trodde från början, eftersom det skulle ta bort FCCs möjligheter att fastslå regler, säger Gigi Sohn som är chef för intresseorganisationen Public Knowledge.

Patrik Fältström som är internetexpert på Cisco i Sverige tycker inte det är konstigt att Google och Verizon agerar som de gör.

– Jag tror att företag som Google och Verizon vill undvika lagstiftning och tillsynsmyndigheter, och därför vill visa att marknaden klarar av att lösa frågan om nätneutralitet på egen hand, säger han.

Fakta

FCC står för Federal Communications Commission. Det är ungefär USAs motsvarighet till PTS.