En antispamaktivist blev stämd av George Moore, mannen som står bakom Maryland Internet Marketing, ett av de stora spamföretagen i USA. Antispamaktivisten, Francis Yu, hade lagt upp hans adress och telefonnummer på webben.

George Moore, svarade med att stämma Francis Yu, för trakasserier. Enligt egen utsago fick han 70 produkter och 200 tidningar han inte beställt i sin vanliga post efter att hans adress publicerats. Han fick också ungefär fem ilskna samtal om dagen.

Men domstolen höll inte med. De ansåg inte annat än att Francis Yu publicerat korrekta uppgifter om hur man skulle komma i kontakt med spamföretaget.

George Moore kan överklaga, men ville inte kommentera, berättar IDG News.
Det pågår flera rättstvister i USA som gäller spam, men detta är första gången spamföretaget anklagar någon annan.