Oracle stämmer Google för patentintrång vad gäller Javateknik i Googles mobiloperativ Android. Företaget ber i stora drag om två saker: att Google ska sluta göra intrång på Oracles patent – vilket i princip innebär att det inte kommer att gå att köra Javaprogram på Android – och att få skadestånd.

Men Oracles mål på längre sikt är naturligtvis att Google ska börja betala licensavgifter till Oracle för att kunna erbjuda Java på Android.

Anledningen till att Google slipper undan licensavgifter är att man inte använder den officiella Javaplattformen för mobiler, som heter Java ME. Google kör i stället en alternativ Javaplattform som kallas Dalvik. Varför har Google valt den vägen?

– Java ME har varit eftersatt i många år, det är ingen överraskning att utvecklare och mobiltillverkare söker andra möjligheter, säger Michael Lundkvist, chefsarkitekt för en systemprodukt på Ericsson.

En av anledningarna som brukar nämnas för att undvika Java ME är dåliga prestanda. Många tycker också att programmeringsgränssnitten, api:erna, är föråldrade och att de utvecklas extremt sakta.

– Jag kan förstå Oracles vilja att hålla Java samlat, men jag tror att de har valt ett skadligt sätt för att uppnå det målet. Det kan skada Java som helhet och folk blir oroliga. Det är tråkigt, säger Michael Lundkvist.

En fråga som hänger i luften är om Oracle nöjer sig med licensavgifter för Android eller om man också vill att Java ME ska användas i stället för Dalvik i Android.

– Man kan tänka sig en mer konstruktiv väg, att Oracle bygger vidare på Dalvik för att köra Java på mobiler, säger Michael Lundkvist.