Efter att Google och operatören Verizon presenterat ett gemensamt policydokument om nätneutralitet har debattens vågor gått höga i USA. I fredags samlades nätaktivister rentav till demonstration utanför Googles huvudkontor i Mountain View i Kalifornien.

Men i Sverige har det, bortsett från ett fåtal utspel, varit tyst. Orsaken? Nätneutralitet, frågan om trafikprioritering och -diskriminering, är helt enkelt inte något problem i Sverige.

Det säger åtminstone revisionsbyrån Pricewaterhousecoopers, PWC, i en rapport som näringsdepartementet beställt. PWC har kartlagt frågan under våren och genomfört intervjuer och workshops med en rad intressenter, både kommersiella och samhälleliga. Och enligt den rapport revisionsbyrån lämnat till näringsdepartementet finns en bred samstämmighet i de olika intressegrupperna om att öppenhet och trafikstyrning går att kombinera utan att en "otillbörlig" diskriminering uppstår.

"De upplevda incidenterna direkt kopplade till nätneutralitet är i dag få, vilket gör att främst internetleverantörer och nätoperatörer uttrycker att nätneutralitet är en 'icke-fråga' i Sverige i dagsläget", skriver PWC i rapporten.

En orsak till det är att slutkundsmarknaden i Sverige fungerar mycket bättre än i exempelvis USA och att det generellt finns tillräckligt många valmöjligheter för konsumenterna mellan olika leverantörer av internetaccess och tjänster.

Samtidigt understryks att det är ytterst viktigt med transparens – avtalsvillkoren måste vara tydliga och konsumenten måste tydligt informeras om vad som ingår i tjänsten.

Någon reglering på området behövs inte – den lagstiftning som finns i Sverige är tillräckligt flexibel för att lösa eventuella problem som uppstår, konstaterar PWC.

Till skillnad från i USA finns det heller inget intresse för branschöverenskommelser i Sverige. De flesta intressenter som deltagit i undersökningen tycker att det skulle kosta mer än det skulle smaka, resursmässigt.

PWC rekommenderar dock att regeringen fortsätter att bevaka frågan, exempelvis inom näringsdepartementets nystartade Bredbandsforum.

Fakta

 • Konsumenternas Tele- och Internetbyrå
 • Telenor
 • Tele2
 • Com Hem
 • Tre
 • Teliasonera
 • Ericsson
 • SVT
 • Voddler
 • Bambuser
 • Eniro
 • Skype
 • Goodgame
 • Konkurrensverket
 • PTS
 • Näringsdepartementet
 • IT & Telekomföretagen
 • Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • Juliagruppen