Debatten om det neutrala nätet har blossat upp rejält sedan Google och operatören Verizon nyligen presenterade en gemensam policy för hur diskriminering och prioritering av trafik ska skötas. I korthet vill företagen undanta mobila uppkopplingar och vissa specialtjänster från regeln om att all laglig trafik ska behandlas på samma sätt.

Men i Sverige är nätneutralitet "en ickefråga", åtminstone om man ska tro en rapport som revisionsbyrån Pricewaterhousecoopers, PWC, nyligen gjorde på uppdrag av näringsdepartementet. Nu sågar Patrik Fältström, internetexpert på Cisco och regeringsrådgåvare i it-frågor, både slutsatserna och tillvägagångssättet bakom rapporten.

– Jag är besviken på kvaliten, det framkommer ingenting nytt, säger han.

Dessutom finns slutanvändarna representerade endast genom Konsumenternas Tele- och Internetbyrå, en organisation som styrs av operatörerna själva. Därmed försvinner konsumentperspektivet.

– Resultatet har blivit svagare, säger Patrik Fältström.

Sverige har inte haft lika tydliga fall av diskriminering av internettrafik som andra länder. I USA finns uppmärksammade exempel på hur operatörer styr och ställer över vad på nätet som ska föras över snabbt och vad som medvetet ska göras långsammare. Läget är helt enkelt bättre än på många andra ställen.

– Men det urholkas i och med att operatörerna börjar prioritera mer och mer, speciellt i mobilnäten. Jag är orolig över att folk inte märker att det blir sämre och sämre, att folk sakta vänjer sig.

I första hand efterfrågar Patrik Fältström att operatörerna spelar med öppna kort. Om trafik från en sajt eller tjänst prioriteras upp så ska det tydligt framgå. Av rapporten kan man utläsa att viljan till en frivillig överenskommelse mellan branschaktörerna är svag, vilket förvånar Patrik Fältström.

– Jag är orolig för att oviljan beror på att operatörerna redan nu har saker i sina nät som skulle vara otillåtna. De vill inte ha den diskussionen, säger han.

Fakta

Frågan om nätneutralitet sägs ofta handla om en av internets mest grundläggande principer, att data ska behandlas lika oavsett vem avsändaren och mottagaren är.
Vissa förespråkar ett avsteg från den principen för att till exempel prioritera ip-telefoni, där låga svarstider är viktiga, över e-post liknande där hastigheten spelar mindre roll.
Principens förespråkare hävdar att avsaknad av nätneutralitet skulle ta död på innovation på nätet, eftersom en tjänsteleverantör i praktiken skulle behöva förhandla med operatörer om att få nå ut till kunder över höghastighetsuppkopplingar.